Kofein – Proces dekofeinizace čaje, 4. díl

Seriál O kofeinu v čaji se nachýlil ke konci a ti, kteří s námi zůstali až do teď, věříme ocení i podrobnější vymezení dekofeinizace prostřednictvím popisu…

Kofein – Co je to dekofeinovaný čaj?, 3. díl

O kofeinu v čaji jste si u nás poprvé mohli přečíst na přelomu roku 2016/17. Opět se ke kofeinu vracíme a věnovat se tentokrát…

Kofein – Faktory ovlivňující obsah kofeinu v čaji, 2. díl

Jak už jsme naznačili v prvním díle, nedá se jednoduše zobecňovat na obsah kofeinu jednotlivých čajových sort. Některé informační zdroje a společnosti prodávající čaj vytvářejí…

Kofein – O kofeinu zeširoka, 1. díl

Obsah kofeinu v čaji je poměrně často diskutované a zároveň nejednoznačné téma, jehož zjednodušení a přílišné zobecňování může vést k rozšíření některých zkreslených informací a na…

Pozitivní účinky čaje na neurodegenerativní onemocnění

Účinky čaje na nervovou soustavu se projevují v emočním i kognitivním fungování, jak jsme blíže popsali v předchozích článcích. V souvislosti s tématem vlivu čaje na poznávací funkce…

Působení zeleného čaje na emoce

Vliv zeleného čaje na fungování našeho mozku spočívá nejen v jeho působení na poznávací procesy, kterými jsme se již zabývali v předchozím článku, ale poznamenává také…

Působení zeleného čaje na poznávací procesy

Obecným účinkům čaje na naše zdraví jsme věnovali prostor v článku Čaj jako pomocník v našem těle. Nyní bychom svůj záběr poněkud zúžili a zaměřili…

Zelený čaj jako naděje pro lidi s Downovým syndromem

Zatímco v dětství může být pro lidi s Downovým syndromem významným pomocníkem raný kognitivní trénink, který představuje vzhledem k plasticitě dětského mozku potenciál ke zlepšení…