Oolong

čínsky: 烏龍 „wu long“ [wu lung]

Více oxidovaný oolong. Lístky rolovány do malých kuliček.

další názvy sorty: modrozelený
nejznámější čaje u nás: Xiao Hong Pao [Siao chung pchao], Shuixian [Šuej-sien], Rougui [Žou-kuej], Da Hong Pao [Ta chung pchao], Tie Guan Yin [Tchie kuan jin], Fenghuang Dancong [Feng-chuang Tan-cchung], Wenshan Baozhong oolong [Wen-šan Pao-čung wu long], Oriental Beauty, Alishan [A-li-šan] a další.

Základní informace

Tato sorta se nachází mezi sortami zelených a černých čajů. Zelené čaje jsou oxidované tak minimálně (< 5%), že se často setkáte s tvrzením, že jsou neoxidované. Oproti tomu černé čaje jsou oxidované maximálně (100%). Oxidace oolongů se pohybuje mezi 5 % – 85 %. Hlavně díky tomu patří oolongy k nejsložitější čajové sortě, která existuje. Škála chutí má tak široký rozsah, že je velmi těžké tento čaj zpočátku jednoduše uchopit. Prvenství vývozu čaje oolong drží a pravděpodobně navždy držet bude Čína. Po Číně se vyrábí čaje oolong na Tchajwanu, ostrově sice malém, věhlasem a kvalitou oolongů velkém. Po těchto dvou zemích se oolong vyrábí také v Nepálu, Indii, Japonsku, na Srí Lance a také v dalších čajově malých zemí.

Tchajwan – nadmořská výška od 0 m. n. m. (Jihočínské moře) do 3.952 m. n. m. (vrchol hory Yushan [Jü-šan], někdy též zvaný jako Nefritová nebo Jadeitová hora, nachází se v pohoří Yushan shanmo [Jü-šan šan-mo].)

Čína – nadmořská výška oblasti Wuyi [Wu-i] se pohybuje od 200 m. n. m. do 2.158 m. n. m. (vrchol Mount Huanggang [Chuang-kang]). Nadmořská výška oblasti Anxi [An-si] se pohybuje kolem 900 – 1.200 m. n. m.

Velmi málo oxidovaný oolong, někdy nálev svoji barvou a chutí připomíná zelený čaj.

Zpracování

  1. Sběr lístků
  2. Zavadání – venkovní a vnitřní
  3. Natřásání
  4. Fixace – kill-green proces
  5. Válcování a tvarování
  6. Třídění lístků
  7. Fixace – pečení lístků

Mnohdy se uvádí kroků méně než sedm a mnohdy zase naopak více, záleží vždy na tom, jak je daný člověk rozdělí a popíše. Někdy se tak můžete setkat s rozdělením kroku „zavadání“ na dva kroky a to venkovní zavadání a vnitřní zavadání. Příliš nezáleží na tom, kolik kdo uvede bodů a jak proces výroby rozdělí, důležité je, aby při popisu prošel oolong danými fázemi zpracování.

Rolování lístků do kuliček je pro oolong sice typické nikoliv nezbytné. Na obrázku oolong Feng Huang Dan Cong Fenix.

Co se sbírá a kdy?

V případě kvalitního oolongu se sbírá vždy vrcholový nerozvinutý list – tips a dále pak další dva listy. Další třídy mohou obsahovat i list čtvrtý a pátý. Čajové lístky se sbírají vždy 1x na jaře, 2x v létě, 1x na podzim. Nejméně zajímavé, co se chuti týče, jsou letní sklizně. Je to dáno sušším počasím, během kterého čajové lístky nerostou tak rychle. Z druhé letní sklizně jsou většinou vyrobeny čaje pro čistě komerční použití.