Čajové sošky, 2. díl

Podle mýtů vznikali Dračí Králové z koi kaprů. Ti se snaží každý rok dostat k Dračí bráně, místu na řece a proskočit jí. Pouze ti nejudatnější a nejsilnější z kaprů toto dovedou. Musí totiž proplout silným protiproudem a dokázat proskočit Dračí bránu, poté se stanou plnohodnotnými draky. Ponechají si hlavu a žábry a tělo se jim protáhne do těla draka. Poté jdou do moře, kde se z nich stanou vládci.

Nad všemi těmito draky dlí na nebesích Nefritový císař. Dračích králů existuje mnoho, ale nejvýznamnější jsou pouze čtyři. Dračí král Ao Chin vládne Jižním mořím, Ao Guang Východním, Au Jun Západním a Ao Shun Severním. Nejstarší tradice říká, že vládnou nad veškerým vodním životem ve zjevení vodopádů, gejzíru a vodních tornád. Dračí králové byli nebezpeční a agresivní, proto nebylo moudré jít je hledat do jejich paláců. Legenda o tomto hledání krále však praví o opaku.

Vypráví o Buddhistickém knězi, který našel vchod do paláce, byl uchvácen krásou a pompézností. Kněz ztratil slov a prohlížel si nádherné zahrady, palác a jiné předměty, když tu ho náhle oslovil hlas, který se jej ptal, co chce. Kněz odpověděl, že touží dračího krále vidět a uctívat jej. Žádný člověk nemůže pohlédnout v paláci do očí dračího krále, odpověděl hlas. Dračí král řekl knězi, ať tedy jde na břeh a tam se mu zjeví v lidské podobě. Dračí král se zjevil v rudém šatu a na místě jeho zjevení nechal kněz vybudovat chrám, kde krále uctíval.

Příběhů a legend je o Dračích králích mnoho, nás bude nejvíce zajímat příběh o jeho devíti synech.

Ten vypráví o Dračím králi Chang-Lungovi, který na sebe vzal podobu člověka a začal žít lidský život. Stal se úředníkem císaře a kvůli svým povinnostem byl povolán do Korei, kde se následně oženil a měl devět synů. Vrátil se do své vesnice, kde mnoho hodin strávil rybařením. Poté chodíval každý den do nedalekého chrámu, kde byl až do svítání. Jeho žena si prvně ničeho nevšimla, ale nakonec byl donucen říci pravdu. Manželka byla velmi rozzuřena, když poznala pravdu. Chang-Lung chtěl žít původně v chrámu, kde by ho lidé uctívali, ale chrám již patřil jinému drakovi. Jediné, co mohl udělat, je bojovat s konkurenčním drakem na život a na smrt. Věřil, že jeho devět synů mu v boji pomůže. Manželce pověděl, že ho poznají podle rudé stužky v tlamě, zatímco protivník bude mít stužku modrou. Synové začali do protivníka střílet šípy, načež se zraněný drak pokusil o útěk. Synové ho pronásledovali a draka zabili. Po jeho smrti se všech devět synů proměnilo v draky a Dračí král Chang-Lung se stal milovaným a uctívaným mezi svými lidmi, protože jim pomáhal v nesnázích. Podle dalších legend má každý z těchto synů zvláštní schopnosti, jinak vypadají a jinak se chovají.

  1. Pi – Si vypadá jako želva. Pro svoji sílu a schopnosti unese velmi těžké věci a je představitelem dlouhověkosti. Věří se, že pokud se dotknete jeho hlavy, přinese vám štěstí, pokud zadku, přinese vám zdraví.
  2. Čch´ – wen vypadá jako ještěr bez ocasu. Je vzýván jako ochránce rodin, které žijí v místech, kde hrozí zasažení povodněmi, tajfuny, velkými požáry a zemětřesením. Dovede totiž spolknout oheň a způsobit dešťové srážky.
  3. Pchu – lao je nejmenší ze svých bratrů a ze všeho nejvíce miluje hluk. Varuje lidi v přímořských oblastech před útokem žraloka či velryby hlasitým řevem. Najdeme ho vyobrazeného na hudebních nástrojích či zvonkách.
  4. Pi – chan nebo také Xian Zhang vypadá jako tygr. Pro svůj smysl spravedlnosti a nestrannosti je vyobrazen ve vězení a u soudů jako monstrum s jedním rohem.
  5. Tchao – tchie vypadá jako tygr nebo jako vlk. Pro své vyobrazení na nádobách se má za to, že je strážcem hojnosti. Vzhledem k tomu, že se objevuje i na obětních plavidlech, dá se předpokládat, že je také strážce podsvětí.
  6. Pa Sia miluje vodu a je králem nad vodními démony. Zodpovídá za záplavy apod. Vyobrazen bývá většinou na molech a v přístavech. Lidé věří, že jim může přinést štěstí tzv. vodní hvězdy, která ovlivňuje bohatství a štěstí.
  7. Jaj – ve starověku se věřilo, že jeho nositeli propůjčuje svoji sílu, prudkost a odvahu. Je totiž velmi impulzivní a má sklon k boji a válkám. Bývá nejčastěji vyobrazen na starověkých zbraních.
  8. Suan – ni vypadá jako lev. Je to strážce vstupu, proto nerad chodí. Má rád oheň a jeho kouř. Věří se, že může přinést synům a dcerám moudrost a znalosti a tím jim zajistit lepší život.
  9. Čchiao – tchu vypadá jako šnek. Je tichý a málomluvný, proto je dobrý strážce dveří.

Vyobrazení čajových sošek

Existuje několik druhů vyobrazení čajových sošek a nelze říci, jaká je lepší či horší. Vždy záleží na tom, čemu věříte a v čem potřebujete pomoci. Základ je vždy stejný, dobře se o ně starat a hlavně věřit. Je dobré také vědět něco o jejich vzniku, legendách a obecně brát v potaz i jejich minulost. Nelze koupit sošku a nic o ní nevědět. Vystavujete se riziku, že se dobré ve zlé obrátí, pokud sošku třeba jen špatně natočíte. V článku nejde vše popsat, jelikož by text obsáhl nejednu velkou knihu, je zde napsáno pouze to nejnutnější. Určitě si o svém bůžku zjistěte více informací nejen o jeho minulosti, ale i o jeho uctívání. Věřte, že je to velmi zajímavé a poutavé čtení.


Čajové sošky 1. díl

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *