Go do čajovny na go!

Uvažovali jste někdy na tím, co lidi v dávných časech hráli za deskové hry nebo přímo která se řadí k světově nejstarším? Mohlo vás také zajímat, jestli taková hra dodnes lidi baví, jestli byla snadná a zároveň geniální, promyšlená a nebo jste bádali nad logickou hrou, ve které je člověk stále silnější než počítače? Odpovědí na všechny tyto otázky je jediné slovo – go.

Go(Fcb981)

Autor: Fcb981

Desková hra go je přesně taková, opravdu stará, zcela jistě může slavit více než 4tisícé narozeniny. Hrají ji miliony lidí z různých koutů světa a soupeří mezi sebou v mezinárodních kláních, odkud si mohou jako vítězové odnést obrovské peníze a uznání. Její pravidla jsou skutečně jednoduchá a osvojí si je i dítě. Její genialita ale spočívá v nepřeberném a nepředstavitelném množství variant, jež dalece přesahují možnosti šachu. Na tolik možností si prozatím netroufne ani umělá inteligence.

Navíc jaká jiná zábava by byla do čajovny vhodnější, než hra pocházející z Číny.

Z východu na západ

Ano, Čína je místem, kde má tato hra své kořeny. A když je něco velmi staré, často se k tomu váže mnoho legend vyprávějících o původu. Nejinak tomu je i nyní.

GoJedna z legend vzpomíná dřevorubce, který se vypravil hluboko do hor pro dřevo. Potkal dva starce, ne-li Bohy, kteří hráli go. Muže hra zaujala a tak klání dvou starců pozoroval do té doby, dokud se s dohranou partií nerozplynuli. Záhy na to dřevorubec zjistil, že zestárl. Zešedivěl a i jeho sekera podlehla zubu času. Vrátil se do vesnice, ale nikdo už jej nepoznával. Jen jeden stařec mu povyprávěl příběh o muži, dřevorubci, který odešel do hor a nikdy se nevrátil.

Jiná legenda vypráví o rádci císaře Jaa, který hru vymyslel pro svého duševně zaostalého syna. O tom, jak se mu líbila či nakolik mu pomohla, však už legenda nevypráví.

Skutečná fakta o vzniku hry jsou ale následující (pokud historii a data nemusíte, můžete tuto část  textu směle přeskočit):

 • 6. století př.n.l. – první zmínka z ruky Konfucia,
 • 1. století n.l. – krátký text, který se věnuje pouze hře go,
 •  rok 250 – první dochovaný záznam partie go,
 • 7. a 8. století – go proniká do Japonska, mezi samuraje a mnichy,
 • 2. pol. 16. století – go se dostává do přízně japonských vládců,
 • zhruba roku 1600 – vznikají 4 školy go podporované státem a nastává zlom ve vnímání této hry – hráči se věnují pouze zdokonalování svých dovedností a účastní se mnoha zápasů. Právě z tohoto období známe mnoho nejlepších goistů a Japonsko se stává světovou špičkou ve hře go,
 • přelom 19. a 20. století – postupný zánik škol, nikoliv však zájmu o hraní go,
 • 19. století – první zmínky o go v Evropě a Americe
 • 1924 – vznik Japonské asociace go, pořádání zápasů a turnajů,
 • 20. století – rozšiřování go do dalších východoasijských zemí,
 • 30. léta 20. století – pravděpodobně vznikají první československá pravidla ke hře go,
 • 2. pol. 20. století – hráči z Korei dominují mezinárodním žebříčkům. V tomto období se go ve větším měřítku dostává do západních zemí.
 • 60. léta 20. století – pravidelná klání v Československu.

Geniálně jednoduché, jednoduše … nepředvídatelné!

Go(Veinarde)

Autor: Veinarde

Celé klání se odehrává na desce nazývané goban. Je tvořena čtvercovou sítí o 19×19 čárách. Pro začátečníky existují také menší desky o velikosti 13×13 a 9×9. Hra je určena pro 2 hráče.

Ke gobanu patří ještě kameny o dvou barvách – černé a bílé. První tah má hráč s černými kameny. Tyto kameny jsou střídavě pokládány na jednotlivé průsečíky.

Během celé hry hráči usilují pouze o dvě věci – zabrat co největší počet soupeřových kamenů a získat co největší část území. Dosáhnout toho lze nekonečným množstvím způsobů a strategií, záleží jen na schopnostech hrajícího. Samozřejmě, vše má svoje pravidla, která se dodržují:

 1. Území získáváme obkličováním soupeřových kamenů, případně jejich následným vybíráním z gobanu. Vybraný je každý kámen, který již nemá žádné svobody – žádný volný průsečík vedle svého kamene.
 2. Žádný z hráčů nesmí položit kámen na takové místo, kde by neměl svobodu – ve hře není možné páchat sebevraždy(platí pro japonskou hru, v ingových jsou sebevraždy možné).
 3.  Není možné sebrat černý kámen, kterým soupeř právě sebral bílý kámen. V tomto případě musí bílý minimálně jednou zahrát jinam. Pokud by se tak nestalo, vznikla by situace nazvaná japonsky ko (nekonečno).

Hra končí ve chvíli, kdy už oba hráči usoudí, že nemá smysl hrát další tah a oba soupeři vyhlásí “pas”. Následuje počítání bodů. Každý volný průsečík na území hráče a zajatý kámen protihráče je za bod. Aby se vyrovnala výhoda prvního tahu, připočítává si hráč s bílými kameny tzv. komi o hodnotě 6,5 bodu (v ingových 7,5 bodu). Půl bodu čistě proto, aby nenastala remíza.

A o vítězi partie go zdaleka nerozhoduje jen logické myšlení či IQ hráče. Stejně důležitá je schopnost vcítit se do myšlení soupeře či schopnost zkrotit své emoce.

Troufnete si na go turnaje?

Většina turnajů je přístupná všem. Těm, kteří  se jich chtějí účastnit a dosud hráli jen doma s rodinou a přáteli bez jakéhokoliv bodového hodnocení, bude na začátku udělena nejslabší třída 20. kjú (v Japonsku 30. kjú) . Ta dále roste nebo opět klesá v závislosti na výkonech goisty.

Po dosažení nejsilnějšího, 1 kjú, následuje 1 amatérský dan, kterých je celkem sedm. Poté následují profesionální dany, o které se mohou pokusit opravdu nadaní a silní hráči. Těchto danů je celkem devět (devátý je nejsilnější). Turnaje pro hráče s profesionálními dany se v Evropě konají nově teprve druhým rokem.

Go(HermanHiddema)

Autor: HermanHiddema

Třídy se určují na základě ratingu, který získáváme nebo ztrácíme na turnajích a to i na těch, které se hrají po internetu.

V tomto místě je však nutné zmínit, že každá země má jinak přísné měřítka pro postup (získání vyšší třídy). To se projevuje tak, že například hráč s nižším kjú porazí hráče z jiné země s vyšším kjú. Naše republika patří k zemím s nejpřísnějším měřítkem pro postup.

Rating hráčů se zaznamenává do internetové databáze, která je přístupná na této adrese.

Variace hry go

Go(UserXchen27)

Autor: User:Xchen27

Hra go je neskutečně variabilní a goisti si ji ozvláštňují nejrůznějšími variantami. K těm nejznámějším patří pairgo a relaygo. Pak existuje spousta dalších, některé vám zde popíšeme.

Pairgo – hraje se 2 proti 2. První hraje bílý, pak, černý, pak druhý bílý a poté druhý černý. I přesto, že hrají dva spolu, nemohou se mezi sebou domlouvat na strategii, což může dát vzniknout řadě zcela nečekaných situací. Hlavně, pokud je jeden z týmu méně zkušený. Hraje se na turnajích.

Relaygo – hrají proti sobě dva týmy (např. 10 vs. 10). Vyšlou se vždy dva hráči ze skupinky na část partie (např. každý odehraje 5 tahů), ti hrají stylem pairgo. Zbytek skupinky sleduje hru např. přes počítač a kapitán skupiny podle toho určuje další strategii hry a volí, kdo půjde hrát dál. Hraje se na turnajích.

Jednobarevné go – hraje se jen s jednou barvou kamenů, soupeři si musí pamatovat své kameny. Tato variace je určená čistě pro zábavu, nikoliv pro turnaje.

Go s kostkou – hází se kostkou, podle čísla hráč vykládá počet kamenů. Také pro zábavu.

Dva tahy – každý hráč má dva tahy. Také pro zábavu.

Střídání – hraje lichý počet hráčů. Jednou hraje hráč za černé, poté za bílé. (první hráč za černé, druhý za bílé, třetí za černé, první za bílé…) Hráči se střídají pořád dokola. Vyhrávají všichni, takže pokud nechcete prohrávat, jasná volba! Varianta go pro zábavu.

Atari go – tato variace je určena především pro začátečníky a slouží pro ilustraci hry. Hráči se na něm učí vybírat kameny a osvojují si základní principy hry. Uprostřed desky jsou postaveny 4 kameny do kříže (černý, bílý, černý, bílý). Vítězí ten, kdo první vybere kámen, popřípadě kdo první vybere dva kameny nebo tři, čtyři a více, záleží na domluvě. Hraje se na dětských turnajích.

Počítač soupeřem? Jak pro koho!

V šachu člověka počítač porazil už v roce 1997, kdy nejmodernější počítač své doby udolal špičkového ruského šachistu Garriho Kasparova. V případě hry go žádný takový počítač dosud nebyl sestaven a jediné, co prozatím existuje, jsou vypsané odměny pro toho, kdo vytvoří takový program, který člověka porazí.

Go v čajovnách

Na závěr ještě uvádíme několik čajoven, kde se hrává go. A pokud znáte další, neváhejte je napsat do komentářů.

 • U čajového skřítka (Ostrava) – soboty,
 • Go1Dobrá čajovna Frýdek-Místek – středy,
 • Liliová čajovna (Praha 8) – středy,
 • Ulita (Blansko) – úterky,
 • Universal (Karlovy Vary) – úterky,
 • Dobrá čajovna Pardubice – dle dohody,
 • Dobrá čajovna Teplice – soboty, po telefonické dohodě,
 • U vysmátý žáby (Ústí nad Labem) – dle dohody.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky používají plugin Akismet, který filtruje SPAM. Zde se můžete dočíst, jak tento plugin nakládá s vašimi osobními údaji.