Gong Fu Cha – umění přípravy čaje

Čínský čajový obřad Gong Fu Cha je prastarý způsob, jakým si můžeme co nejlépe připravit a vychutnat některé typy čajů. Pro někoho je zvládnutí tohoto čajového rituálu mistrovstvím, které vyžaduje určitou míru zručnosti a zkušenosti s pitím a přípravou čaje. Pro jeho naučení a pochopení je ale především důležitý kladný vztah k čaji a čajové kultuře. To je cesta k tomu, aby se pro nás stal rituál prostředkem k co nejširšímu poznání čaje, ve kterém se bude odrážet symbolika rovnováhy mezi mužem a ženou, schopnost člověka dovést věci k dokonalosti a samozřejmě také úcta k vodě i čaji samotnému. Poznat obřad Gong Fu Cha a zjistit, co je k jeho provedení potřeba a jak jej provádět můžete v našem článku.

Gong-Fu Ccha_postup_9Čínský čajový obřad Gong Fu Cha vznikl v 16. století za vlády dynastie Ming v provincii Fu-ťien, za panování císaře Šen-cunga. Spolu s rostoucí věhlasností čaje rostla i míra pozornosti věnované jeho správné přípravě. Šlo o poznání čaje ze všech jeho úhlů. A právě čínský obřad k tomuto poznání dopomáhal. Gong Fu Cha nemá spojitost s bojovým uměním, ale znamená „dělat něco tak dobře, jak nejlépe to dovedeme“.

Přestože čínský čajový obřad nemá striktně svázaná pravidla jako obřad japonský, je důležité dodržet páteřní body a podstatu obřadu, která spočívá v poznání čaje. Na internetu naleznete mnoho variant jeho provedení, v článku proto popíšu vlastní způsob přípravy, který se mi osvědčil nejen pro dobré poznání čaje, ale také pro uklidnění a navození příjemné atmosféry vhodné například pro klidné povídání nebo zamýšlení. Před prováděním vlastního postupu  jsem také nejprve čerpal v knihách a na internetu a při následném realizování rituálu jsem se potýkal s několika nejasnostmi, o kterých se zmíním na konci článku v odstavci Rady na závěr.

Ještě, než se pustíme do přípravy čaje, dovolím si zde vypsat články na našem webu, které vám více rozeberou určitou problematiku a třeba i zodpoví případné dotazy. Jejich pročtení doporučuji, neboť v nich je například rozebírán způsob použití čichací soupravy.

Nyní se můžeme v klidu a míru pustit do přípravy čaje obřadem Gong Fu Cha.

Co budeme nezbytně potřebovat?

 • čajové moře
 • yixingovou konvičku (vhodný objem je 100 – 150 ml)
 • slévací džbánek
 • kalíšky na pití
 • čichací soupravu

Výše je popsané pouze nezbytné čajové nádobí a náčiní, bez kterého se vám bude obřad provádět těžko, případně lze některé předměty nahradit jinými, měli by ovšem splňovat podstatu nahrazeného. Já ve svém obřadu ještě používám následující věci, které lze dále doplnit o teploměr, přesýpací hodiny (nebo stopky) a čajovou loď:

 • čajovou sošku
 • malou bambusovou Gong Fu Cha sadu, která se skládá z násypky, lžičky, kleštiček, čajové jehly a ukazovátka
 • čajovou utěrku
 • prezenční misku
 • štěteček

Další velmi podstatnou součástí obřadu je sypaný nebo lisovaný čaj. Čínský čajový obřad se hodí nejvíce pro přípravu oolongů a pu-erhů (shu i sheng). Pro přípravu jsem si zvolil sheng pu-erh Xiaguan Jia Ji, Export Grade, Tuo Cha Box 1999. Více si o tomto čaji můžete přečíst zde.Gong-Fu Ccha_postup_10

 1. Rozložte si čajové nádobí a náčiní nejen tak, abyste měli při pohledu na něj dobrý pocit, ale i prakticky, aby například při slévání či manipulaci s čajovým nádobím a náčiním nedošlo ke shození jiné věci.
  Gong-Fu Ccha_postup
 2. Odvažte si čajové lístky. U výše zmíněného čaje použiji 6g na 100ml konvičku.
  Prezenční misku s nasypanými lístky předávám případným hostům, kteří si k lístkům přivoní a pomocí bambusového ukazovátka si je lépe prohlédnou.Gong-Fu Ccha_postup_2
 3. Vyhřejte čajové nádobí – konvičku, kalíšky, slévací džbánek a čichací soupravu. V této fázi poliji vodou také čajové moře a sošku, čímž vzdávám vodě patřičnou úctu a díky.Gong-Fu Ccha_postup_3
 4. Vylijte vodu z konvičky a nasypte do ní navážené čajové lístky. Následně konvičku přiklopím víčkem a lehce s ní zatřesu. Poté víčko odklopím a přičichnu si k čajovým lístkům uvolňujícím příjemnou vůni. Nechám přičichnout i případným hostům. Konvičku a kalíšky podávám uchopené v obou rukách, což symbolizuje rovnováhu mezi ženou a mužem (Jin-Jang).Gong-Fu Ccha_postup_4
 5. Čajové lístky zalijte vodou, kterou ihned slijte. Jedná se o proplachovací (nultý) nálev, kterým se lístky navlhčí a zahřejí. Teplota vody by měla odpovídat připravovanému čaji. Tento nálev slouží také k odstranění přebytečných prachových částic v čaji. Oplachovací nálev nepiji, ale vylívám jej na čajovou sošku a konvičku.
 6. Nastal čas vychutnat si čaj. Do konvice naliji vodu pro první nálev. Výše zmíněný čaj slévám po cca 5s od zalití lístků odměřeným množstvím vody. Důležité je, aby po slití zůstalo v konvičce minimum vody, proto pokládám konvičku do slévacícho džbánku a chvíli čekám.Gong-Fu Ccha_postup_5
 7. Nyní vylijte horkou vodu ze zbylého nádobí. Při vylévání horké vody z čichací soupravy a kalíšků používám bambusovou pinzetu. Pokud ji zrovna nepoužiji, dotýkám se kalíšků co nejníže od vrchních okrajů, ze kterých budou hosté pít. Také čichátko bude správně plnit svůj účel, pokud při jeho krajích nezůstanou otisky prstů, jejichž vůně by se mohla projevit v aroma čaje. Po vylití vody naliji čaj do Wen Xiang Bei – nejvyššího kalíšku čichací soupravy. Po důkladném očichaní čaje překlopím Wen Xiang Bei do Cha Bei – malého kalíšku čichací soupravy, odkud čaj ochutnám. Dále již nalévám čaj daného nálevu do kalíšků na pití.
  Mám-li hosty, pro které čaj připravuji, ochutnám vždy nálev první já, jestliže mi přijde příliš trpký či jinak špatný, omluvím se a hostům dám čaj ochutnat pouze na přání. Zde také používám pravidlo předávání oběma rukama. Hosté mohou pít, až když všichni drží svůj kalíšek čaje. Nastává také čas použít čajovou utěrku. Před podáním každé misky otřu její spodek, aby z něj nekapala voda, v které mnohdy na čajovém moři stojí.

  Gong-Fu Ccha_postup_6Gong-Fu Ccha_postup_7
 8. Stejně tak jako při prvním nálevu postupujte i u dalších. Čajové lístky již neproplachuji. Je nutné nádobí, do kterého jsem naléval čaj, opět opláchnout čistou převařenou vodou – odstraním tak zbytky předchozího nálevu, případně částečky čajových lístků a díky horké vodě nádobí rychle vyschne. Spolu s dalšími nálevy se mění louhovací časy a teplota vody. Postupem času můžete spoléhat (místo na teploměr a stopky) na své zkušenosti s daným čajem a teplotu i čas odhadnout. V mém případě jsou časy a teplota vody následující:
  1. nálev – 95 °C, 5s
  2. nálev – 95 °C, 10 s
  3. nálev – 95 °C, 10 s
  4. nálev – 95 °C, 15 s
  5. nálev – 95 °C, 15 s
  6. nálev – 95 °C, 20 s
  7. nálev – 95 °C, 25 s
  8. nálev – 95 °C, 35 s
  9. nálev – 100 °C, 50 s
  10. nálev – 100 °C, 90 s

  U desátého nálevu končím, dle chuti a vůně poznávám, že jsem z čaje dostal maximum. V případě posledního nálevu si nechávám jeden kalíšek čaje, kterým na závěr poliji sošku.
  Musím zdůraznit, že co se chuti čaje týče, záleží nejen na vaší individuální chuti, ale také na vaší chuti v danou chvíli. Mnohdy ze stejného čaje připravím nálevů i 12 a více, někdy jenom 8. Množství nálevů, které připravíme, ovlivňuje krom naší aktuální chuti kvalita lístků, jejich množství, teplota použité vody a zvolené louhovací časy. Je tedy určitě vhodné se s daným čajem seznámit a vyzkoušet jej před tím, než jej představíme hostům.

 9. Před zakončením čajového obřadu vyndejte čajové lístky na prezenční misku. Můžu pak i s případnými hosty zhodnotit kvalitu čajových lístků. Tento poslední krok je také mnohdy brán jako pocta čaji a poděkování mu na konci celého obřadu. Vaši hosté si nyní mohou dovolit složit vám díky za výtečnou chuť čaje, jeho přípravu a provedení celým obřadem.Gong-Fu Ccha_postup_8

A jak je to s použitím štětečku? Používám jej na potírání konvičky čajem, aby se utvořila na konvičce čajová patina. Zbylý čaj z nálevů si slévám zvlášť a při následném čekání na další nálev jej přeliji přes konvičku a roztírám štětečkem po konvičce.

Rady na závěr

Při udávání množství čaje mnohdy uslyšíte nebo se dočtete o pravidlu „Množství čaje má být takové, aby zabralo 1/2 – 2/3 konvičky“.

 • Prvně si dovolím upozornit, že toto platí o rozvinutých čajových lístcích, ne o suchých. Další problém může nastat, jestliže čaj připravujete poprvé a s jistotou nevíte, jak veliké lístky po rozvinutí budou. Dle obecných pravidel platí, že pokud se čajové lístky plně nerozvinou, nerozvine se plně ani chuť čaje. Podívejte se na internet nebo do knih, jestli váš čaj tímto obřadem někdo již nepřipravoval a uvedl v návodu i množství čaje. Zkuste množství čajových lístků odvážit dle návodu a případně upravte podle jejich rozvinutí a chuti čaje hmotnost.
 • Pokud se vám nepodaří množství vyčíst z internetu nebo z knih, podívejte se, jestli nenajdete někde uvedeno množství na standardní přípravu čaje. Tuto hmotnost zvyšte dvojnásobně. Například 6g na 200ml standardní přípravy bude 6g na 100ml u obřadu Gong Fu Cha. Opět zde platí případné upravení hmotnosti, pokud se lístky nerozvinou celé nebo bude čaj chuťově velmi silný.

Když čaj přelouhujete.

 • Přelouhovaný čaj dobře poznáte podle trpké chuti nálevu. Většinou čaj přelouhujete, když se náhodou zapomenete a čaj slijete pozdě nebo když nesprávně odhadnete potřebný čas. Během provádění obřadu s hosty by se vám toto stávat nemělo, neboť to ovlivní chuť všech následujících nálevů. Je nutné následně upravit například louhovací časy či teploty vody a může to také znamenat snížení počtu nálevů, které jste měli v plánu hostům postupně připravit (neboť jste nechali čajové lístky v předešlém nálevu uvolnit zbytečně moc látek do vody).

Někdy se stane, že pijete čaj pomaleji a yixingová konvička výrazně chladne.

 • Zde to řeším přelitím horké vody přes konvičku. Když ale hrozí, že bych takto konvičku přelíval vícekrát, dám si z daného nálevu takové množství čaje, které stíhám vypít (i v případě jednoho přelití) a zbytek vylívám na čajovou sošku.

Přelévání konvičky horkou vodou nebo čajem.

 • Než se pustíte do přelévání konvičky, ověřte si, zda při přelití do konvičky voda (popř. čaj) nezatéká. Pokud ano, nelze přelívání konvičky příliš doporučit – vše, co by nateklo do útrob konvičky by negativně ovlivnilo připravovaný nálev. Vyhráno máte, když víčko vaší konvičky přesahuje okraje konvičky a voda jednoduše steče po konvičce do čajového moře (jen se při lití vyhněte otvoru pro vzduch). Jestliže dopředu víte, že vám mezi nálevy konvička vychladne, můžete využít čajovou loď nebo jinou misku zčásti naplněnou horkou vodou, do které konvičku mezi nálevy umístíte.

Po skončení obřadu nezapomeňte čajové nádobí umýt. Jako u většiny čajového náčiní, platí i zde pravidlo omývání bez použití saponátu. V případě konvičky, která musí vyschnout dokonale, aby nedošlo k jejímu znehodnocení, doporučuji nalít do ní vařící vodu, přiklopit víčko a po chvilce vodu slít. Následně už jen stačí otevřenou konvičku podržet pár vteřin ve vzduchu, aby uschnul spodek konvičky, položit a počkat 5 – 10 minut. Po této době by měla být konvička zaručeně suchá nejen zvenku, ale i zevnitř. Samozřejmě před jejím uložením proveďte ještě kontrolu. Čajovou sošku nemusíte nijak umývat, stačí nechat ji na místě, kde může uschnout. Ostatní nádobí vypláchněte horkou vodou a nechte schnout. Čajové moře můžete vymýt houbičkou a otřít hadříkem. Je vhodné mít na čajové nádobí a náčiní vyčleněnou houbičku i hadřík a nepoužívat tyto věci na omývání jiného nádobí.

Obřad si při zachování jeho podstaty můžete dle svého uvážení upravovat. Vyvíjel se postupně dlouhá léta, proto v případě prvních neúspěchů nezoufejte. Jak jsem zmínil na začátku článku, Gong Fu Cha znamená být v něčem opravdu dobrý, vynikat v tom. A to nelze uspěchat v pár dnech. Při snaze a píli však budete za nějakou dobu schopni nejenom výborně provést čajový obřad Gong Fu Cha, ale naučíte se také poznávat čaje a začnete si u nich všímat nových vůní a chutí, které jste dříve nezaznamenali.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *