Nechte se unést na vlně indických rytmů

Duchovno, tradice, zvyky i kultura. Tohle vše vychází z hinduismu, který je s Indií úzce spojen. Hinduismus má své hluboké kořeny, které sahají až někdy do 3 tisíciletí před našim letopočtem. S indickou kulturou je úzce spjata i typická hudba, o které si níže povíme.

Indická hudba je známá tím, že je velmi duchovní a meditační. Dělíme ji ze dvou hledisek – hudebního a geografického. V geografickém hledisku jde o severoindickou (hinduistickou) jihoindickou (karnatickou) hudbu. Hudební hledisko rozlišuje dva žánry, bhadžany a rágy. K podžánrům se hlásí hudba k obřadní a zpěv manter. Obecně je indická hudba založena především na hlavním tónu, do kterého se poté přidává rytmus. Tím vzniká uším lahodící hudba, kterou často posloucháme při cvičení nebo meditaci.

Zdroj: www.publishyourarticles.net/eng/articles2/an-essay-on-the-indian-classical-music/2279/

Bhadžany?

Bhadžany jsou staré duchovní písně o hinduistických bozích, osvícení, józe a celkovém nalezení klidu. Silnou tématikou je velká víra v Boha. V tomto žánru jsou oblíbené Kathakáli, divadlo poskládané z více složek (zpěv, tanec, pantomima, složité kostýmy a hudba ve formě bubnů, činelů, apod.) Bhadžan většinou trvá zhruba 10 – 15 minut.

Rágy?

Rágy jsou instrumentální skladby používané k józe a meditaci. Jejich smyslem je navození určitého stavu mysli a nálady. Můžeme se zde setkat jak s tóny vážnými, tak také s tóny o poznání veselejšími a melodičtějšími. Rágy ve své hudbě kladou důraz na vyjádření emocí – láska, nenávist, strach, emoce ročních období. Rága může trvat i více než hodinu.

Ranní meditace v Indii, zdroj: http://www.dezineguide.com/inspiration/30-beautiful-photography-of-incredible-india/

Jaké hudební nástroje můžeme slyšet?

V indické hudbě se kromě nám známých nástrojů vyskytují i nástroje, jejichž názvy nám často nic neřeknou, pokud se o ně nezajímáme konkrétněji.

Mezi typickými nástroji najdeme například Sitár, Sarod, Tanpura, Sarangí, Vína, Ektár, Dilruba, Esradž a flétny.

Tyto hudební nástroje jsou často dechové nebo strunné a často je odlišuje hlavně velikost, tvar a počet strun. Dále indická hudba používá i nástroje k dodání rytmu, třeba bubny. Příště se podíváme na několik ukázek z této hudby.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky používají plugin Akismet, který filtruje SPAM. Zde se můžete dočíst, jak tento plugin nakládá s vašimi osobními údaji.