Nepálští pěstitelé čelí překážkám v oblasti ekologické certifikace

V Ílámu, srdci nepálské čajové oblasti, je pouze 12 z 85 čajových farem ekologicky certifikováno a poptávka po organickém čaji zde převyšuje nabídku. Např. čajová továrna Jasbire má denně objednávky na 1000 kilogramů listů používaných k výrobě ortodoxního čaje pro export do Evropy a Číny, avšak během vrcholu sklizně je nashromážděno pouze 500 kilogramů těchto listů.

Ílám

Nárok na ekologickou certifikaci stojí v přepočtu přibližně 170 tisíc korun českých, což je příliš velké zatížení pro většinu majitelů malých zahrad v zemi, kde roční výdělek činí 919 dolarů (cca 29 tisíc korun českých) na jednoho obyvatele.

„Když se čajová výroba začala pohybovat směrem k malým zemědělcům, kteří si kupovali vlastní stroje a vyráběli spíše malé množství ortodoxního čaje, než aby prodávali čerstvé listy středně velkým továrnám, tak se na ně v podstatě přesunula např. odpovědnost za výrobu, uvádění na trh a dodržování předpisů,“ vysvětluje Nisshchal Banskota, zakladatel Nepal Tea.

Čajová zahrady pana Banskoty v Ranitaru leží 50 kilometrů severně od Illamu a v nadmořské výšce přibližně 3660 metrů. Čajová zahrada Kanchanjangha vyrábí 60 tun organického čaje s certifikací IMO, USDA NAP, JAS, EFSA a NASAA.

Kanchanjangha Tea Estate and Research Center (KTERC), zdroj: www.worldoftea.org

 „Zemědělci jsou výjimečně dobří ve výrobě čajů, ale nemají odborné znalosti týkající se certifikace a mezinárodních norem,“ dále uvádí Banskota.

Nedostatek těchto znalostí v minulosti vyplnili čajové továrny tím, že poskytly finanční a logistickou podporu zemědělcům dodávajícím listy. Díky tomu se zemědělci mohli zaměřit na to, v čem jsou skutečně dobří – pěstování čajových keřů a sklízení čajových lístků. V současnost by se toto dalo vyřešit formou spolupráce, kdy by majitelé zahrad byli certifikováni jako skupina, čímž by se také minimalizovaly náklady.

Drobní nepálští pěstitelé chápou metody ekologického zemědělství – usilují o harmonii s přírodou, vyhýbají se pesticidům, plevel trhají ručně, uchovávají vodu a chrání půdu. Starají se o více plodin a to často v rámci lesního prostředí. V Nepálu je v kopcovitých oblastech strop 3 a půl hektaru na farmu, což znamená, že pěstitelé musí dostat nejvyšší možnou cenu. Speciální kultivary, které jsou ekologicky pěstovány a certifikovány třetími stranami, nabízejí značné výhody při CTC produkci, ale výnosy jsou nízké a náklady vysoké.

V mnoha světových oblastech produkujících čaj se na hektar vysazuje 15 tisíc keřů, což dává výnos cca 680 kilogramů čajových lístků na hektar. Nepálští pěstitelé ví, že tohoto lze dosáhnout pouze v podhůří, v horských oblastech je to nemožné. Jednotliví zemědělci nemohou dosáhnout úspor z rozsahu a zvýšit produktivitu při rozsáhlých operacích, přestože tito lidé pěstují výtečný čaj. K tomu předseda družstva výrobců čajů řekl, že vláda by měla podporovat zemědělce při získávání mezinárodní ekologické certifikace. Certifikační orgány by měly také zkontrolovat, zda existují pro drobné vlastníky levnější varianty.

Zdroj: www.worldoftea.org

Tato podpora ekologických pěstitelů se však postupně děje prostřednictvím vládních dotací. K tomu ale je potřeba místní orgán, který by mohl poskytovat podporu týkající se logistiky, standardů a pomoc již od základních úrovní vedoucích k získání certifikace. V současnosti vláda provádí projekt modernizace zemědělství, který začal v loňském roce. 15 farem a farmářských skupin získalo povolení vytvořit 2100 větších pozemků o rozloze 10 hektarů. To má vést k podpoře pěstování kardamomu a brambor. Země by v tomto roce chtěla dosáhnout soběstačnosti v produkci pšenice a zeleniny. V roce 2019 dále v produkci brambor, rýže, jablek a kiwi. V současné době je Nepál soběstačný v produkci čaji.


Zdroj:

  1. https://worldteanews.com/market-trends-data-and-insights/nepali-growers-confront-obstacles-to-organic-certification

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky používají plugin Akismet, který filtruje SPAM. Zde se můžete dočíst, jak tento plugin nakládá s vašimi osobními údaji.