Zkratky pro označování kvality čaje

 1. Kvalita listu pro celolistové čaje:
  1. SFTGFOP – Special Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe – čaj s velkým podílem výhonků (silver tips), často původem z vysokohorských čajovníků, zpracovaný s výjimečnou péčí z nejkvalitnějších lístků
  2. FTGFOP – Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe – čaj s velkým podílem výhonků (silver tips), často původem z vysokohorských čajovníků, zpracovaný s výjimečnou péčí z nejkvalitnějších lístků
  3. TGFOP – Tippy Golden Flowery Orange Pekoe – čaj s velkým podílem výhonků (silver tips), často původem z vysokohorských čajovníků,
  4. GFOP – Golden Flowery Orange Pekoe – výborný čaj s obsahem zlatých výhonků (gulden tips)
  5. FOP – Flowery Orange Pekoe – čaj s obsahem výhonku a nejkvalitnějšího prvního lístku
  6. OP – Orange Pekoe – standardní čaj běžné kvality
  7. PS, PEK, S – Pekoe Souchong. Pekoe, Souchong – čaje z méně kvalitních lístků nepříliš vysoké kvality.
 1. Kvalita listu pro čaje drcené:
  1. FTGFBOP – Finy Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe,
  2. TGFBOP – Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe,
  3. STGBOP – Special Tippy GOlden Broken Orange Pekoe,
  4. TGBOP – Tippy Golden Broken Orange Pekoe,
  5. GFBOP – Golden Flowery Broken Orange Pekoe,
  6. GBOP – Golden Broken Orange Pekoe,
  7. BOP – Broken Orange Pekoe,
  8. BP – Broken Pekoe,
  9. BPS – Broken Pekoe Souchong.
 1. Kvalita listu pro čaje drťovité a práškovité:
  1. FTGFOPF – Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe Fannings,
  2. TGBOPF – Tippy Golden Broken Orange Pekoe Fannings,
  3. FBOPF – Flowery Broken Orange Pekoe Fannings (Finest),
  4. BOPF – Broken Orange Pekoe Fannings,
  5. OPF – Orange Pekoe Fannings,
  6. PF – Pekoe Fannings,
  7. BOPD –Broken Orange Pekoe Dust,
  8. D – Dust.
 1. Jiné zkratky:
  1. Cl.– listy pocházející z klonovaných čajovníků,
  2. Ex. – označuje zvláštní kvalitu, bývá udáván i s číslem, což označuje lot koupený přímo z plantáže,
  3. Sp. – Special,
  4. I – Imperial,
  5. Muskatel, Musk – označení kvality muskatelových čajů.
  6. DJ + číslo – udává registrovanou várku čajů z Darjeelingu,
  7. OR + číslo – udává registrovanou várku čajů z Assámu,
  8. SK + číslo – udává registrovanou várku čajů ze Sikkimu,
  9. FF – první sklizeň (first flush),
  10. SF – druhá sklizeň (second flush),
  11. AF – podzimní sklizeň (autumn flush),
  12. Std. + číslo – čínský kvalitativní standard čajů (nižší číslo odpovídá vyšší kvalitě).