O konstelacích s Alešem Michálkem

Konstelace jsou  zážitková metoda, při které poznáváme sami sebe a systém, ve kterém žijeme, a jsou i způsobem osobního seberozvoje. Nejčastěji nám pomáhají řešit problémy týkající se rodiny (vztahy s partnerem, dětmi, rodiči, sourozenci, rodinné zátěže), pracovního kolektivu (vztahy s nadřízeným, podřízeným, kolegům i zákazníkům) a také problémy obecně mezilidské, tedy vztahy k lidem mimo rodinný či pracovní systém nebo opakující se modely chování.

Při konstelaci stavíme lidi do rolí, které ztvárňují naše rodiče, sourozence, příbuzné nebo kohokoliv dalšího. Na základě toho, jak vnímáme vztahy uvnitř systému, rozmístíme zástupce v daném místě v různém vztahu vůči sobě (např. zády, čelem, zády ke všem). Následně sledujeme práci konsteláře, který systém na základě jeho potřeb přeskupuje do podoby, která je pro něj nejvhodnější. Do výsledného obrazu (přeskupení) vstupuje iniciátor konstelace a stoupne si na místo člověka, který zastupoval jeho roli.

Kkonstelace_alesAtmosféra, pocity a energie, jež konstelace prostupují, jsou jakousi nehmatatelnou a slovy jakousi těžko uchopitelnou stránkou. I přes tuto skutečnost jsme si o této zajímavé metodě popovídali s lektorem konstelací Alešem Michálkem. Zabývá se jimi od roku 2005 a  lektorský výcvik absolvoval pod vedením Jana Bílého v roce 2008.

Pro koho jsou konstelace vhodné?

Obecně, podle mých zkušeností jsou vhodné v podstatě pro každého, vyjma některých případů. Konstelacemi se dá řešit nejširší škála problémů, minimálně se na ně můžeme za pomocí konstelací podívat. Jak účinné jsou pro řešení toho kterého problému, je vždy hodně individuální. V podstatě na jakýkoliv problém v životě se dá postavit konstelace, ať už vztahový, zdravotní nebo podnikatelský.

Pro koho nejsou konstelace vhodné?

Nejsou vhodné pro lidi, kteří jsou akutně hodně rozbití, pokud jsou v těžkém traumatickém stavu, tzn. například po úmrtí blízké osoby, po rozchodu s partnerem. Pro lidi, kteří jsou v akutní psychiatrické léčbě a pod prášky, to obecně není vhodné. Antidepresiva úplně nevadí, ale trošku to utlumuje. Spíš jsou problém psychotické stavy, například bipolární porucha. Konstelace bychom neměli provádět s lidmi pod vlivem návykových látek.

konstelace_ruceMnoho podvodníků se snaží vydělat na problémech lidí. Jak může nezkušený člověk poznat, že stojí před skutečným konstelářem?

To je hodně problematické, jak poznat, jestli je konstelář dobrý nebo ne. Většinou se lidi, kteří přicházejí na konstelaci nebo na jakoukoliv alternativní terapii, orientují na základě doporučení svých známých. Nejpodstatnější ale je, že byste tomu člověku měli důvěřovat. Je dobrý spolehnout se na svůj pocit. Pokud tomu člověku nevěříte, nebude to ani moc fungovat. To je stejné, jako s klasickým lékařem, když mu nebudete důvěřovat, tak vás těžko bude léčit. Konstelář by vás neměl do ničeho nutit. Nikdo není povinný si stavět konstelace ani účinkovat v konstelacích někoho jiného.

Jaké jsou kladeny nároky na osobu, která chce vést konstelace?

Zase to trochu vztáhnu na povolání lékaře nebo učitele či policisty. Na tyhle povolání jsou kladeny takové nároky, že by to měli být nejlepší lidi ze všech a přitom ty podmínky, které se jim vytváří, jsou úplně protichůdný. Konstelář by měl plnit rovnocennou úlohu jako lékař, psycholog, psychoterapeut nebo psychiatr. Měl by to být člověk, který má minimálně vyřešeny svoje základní problémy. Měl by mít v životě něco za sebou. Ono to nikdy nejde úplně dočista, my všichni pracujeme na svých problémech celý život.

Konstelace by tedy měl dělat spíše starší člověk? Kdybychom hledali dobrého konsteláře, dá se na to nahlížet tak, že ten mladší nejspíš nebude dostatečně zkušený?

Nechci to brát diskriminačně, ale ano. Když půjdete k psychologovi nebo k jakémukoliv lékaři, tak na vás bude důvěryhodněji působit člověk po čtyřicítce, než když to bude někdo s pětadvaceti. Budeme si klást otázky, jak je zkušený nebo co už viděl. Každý čerpá ze své osobní zkušenosti, co prožil a jak se s tím popasoval. To je nějaký základ, se kterým člověk pracuje. Ale nechci to paušalizovat.

Musí mít konstelář nějaké vzdělání?

Já žádné vzdělání v této oblasti nemám. Jsou lidi, kteří ho naopak mají a dělají konstelace. Určitě, když se ke konstelacím takoví lidé dostanou, je to výhodou. Mám ale pocit, že dost často těmto lidem jejich vzdělání zabraňuje v tom, aby ty konstelace byli ochotni nějakým způsobem vůbec připustit.

Jak lze vysvětlil fakt, který účastníci konstelací často hlásí – že mají účinek i na ty členy systému, kteří nebyli konstelaci přítomni a ani o ní nevědí. Čím je to způsobeno?

Vysvětlit to neumím. Pan Hellinger, zakladatel metody rodinných konstelací, to nevysvětluje. Pokud fyzika a věda časem uzná, že existuje nějaké jednotné pole, které vše spojuje, tak potom se to dá vysvětlit tímto polem. Někdo tomu říká všeobecné informační pole. Je to každopádně něco, co se děje, co klienti říkají a já osobně nepotřebuji další vysvětlení.

konstelace(CeSt)

Foto: CeSt

Na konstelacích stavíme do rolí lidi, kteří nemají s naším systémem spojitost, proč tomu tak je?

Kdybychom vybírali do konstelace přímo ty lidi, o které se jedná, tak je dost možné, že by docházelo ke zkreslení těmi lidmi právě proto, že každý z nich tu situaci nějakým způsobem vnímá. Z toho důvodu je lepší tam postavit lidi, kteří v tom problému nejsou zainteresovaní, protože my jakoby v té konstelaci něco opravujeme, měníme. Ti lidi, kteří o tom nic nevědí a nejsou tím poznamenaní, jsou lepší z hlediska toho, že chceme změnit nějaký stav.

Přináší ti lidé do systému nový pohled?

Já bych to ani tak neříkal. Ti lidi tam nic nevymýšlí, oni jsou v té konstelaci v podstatě použití. Je to jako když něco léčíte a použijete na to nějaký zdravý materiál, aby pomohl tomu, co je nemocné. Lidi, kteří jdou do té konstelace, nejsou součástí toho, co si ten klient přeje opravit, co je nemocný. Takže oni jsou z hlediska toho systému zdraví a jsou schopni mu dodat svoji energii a pomoct mu.

Konstelace1(CeSt)

Foto: CeSt

Musí konstelace nutně vyřešit naše problémy? Lidé často očekávají, že jejich následný život bude v pořádku a vše se spraví. Jak mohou konstelace končit?

Pan Hellinger říká, že při konstelacích pracujeme ve prospěch klienta a celého rodinného, ale i pracovního systému. Mně se stále více ověřuje teorie, že ty rodinné i jiné systémy mají samovolnou tendenci k uzdravení. A konstelář jen napomáhá, aby se to stalo. Ten systém je, když k němu přicházím, moudřejší a větší, než já. Já k němu přicházím jako opravář, umožňuji změnu, když klient řekne, tady mi přitáhni šroubek a tady povol. Konstelář ale neříká, jaká ta změna bude a občas se pak stává, že klient přijde a má nějakou představu, jak by to mělo vypadat. Ví, že něco není dobře, to mi sdělí, ale má nějaký svůj koncept, jak by to mělo být. Ale on ten koncept není nutně vždy ten, který je ten zdravý. Jsem si jistý, že ta konstelace vždy udělá něco, ale ne vždy je s tím člověk spokojený, alespoň ne hned, protože ten obraz nabízí něco jiného, než čekal.

Stává se, že se lidi vrací a říkají, že to není tak dobré nebo že je dokonce ta situace v systému horší?

Horší ani ne. Lidé mají spíš pocit, že se moc nezměnilo. Někdy je to horší, ale to zhoršení je krátkodobý. Uvedu příklad – přijde mi někdo s obavou, že jeho vztah s partnerem už není dobrý a ta konstelace ukáže, že už je ten vztah de facto mrtvý a jediné východisko je rozchod. Samozřejmě, že ten klient nechce slyšet takovou věc a není mu z toho dobře. Na druhou stranu je v tom ale úleva, protože když je ta věc opravdu mrtvá, znamená to, že se v ní udržuje už jen utrpení. Ta konstelace většinou napomáhá, aby se tyhle věci staly, aby se to vyčistilo, třeba ty neshody. Někdy se stane i to, že si klient uvědomí, že už tam není moc šancí a naopak to vztah nastartuje. V první chvíli to může klient vnímat negativně a to je stejné, jako když jdou lidi ke kartářům. Oni dost často nechtějí znát budoucnost, ale chtějí se jen dozvědět, že bude zářivá a plná štěstí, peněz a lásky.

Jak probíhají konstelace, kdy je nutné, aby se jí účastnili i ti členové, kteří již nežijí? – když je jádro řešeného problému v minulosti.

konstelace_lide1Vlastně celá myšlenka rodinných konstelací je, že řešíme věci, které se táhnou po generace, které vznikly v předchozí generaci a protože tam nebyly správně vyřešené, přechází to na další generace. To je jádro toho, co řešíme.

Pro člověka, který s konstelacemi nemá zkušenost, to bude znít jako magie nebo čarování. Jsou to případy, že někde, většinou 2 až 4 generace zpátky se v rodině něco stalo – někdo tragicky zemřel, například dítě. S dítětem to uvedu na konkrétním případě. Pro rodiče to je obrovská rána a oni se snaží tu vzpomínku vytěsnit, chtějí zapomenout a nemluví se o tom. Konstelace pracují s jedním pravidlem – že každý člen rodiny, toho sytému, má právo na to, aby byl uctěn, uznán a aby v něm měl svoje místo. V opačném případě začíná v rodině působit určitá energie, která přechází na další generace a může se projevovat například tak, že někdo v rodině má tendenci umřít jako mladý, bezdůvodně. Nebo může mít sklony k nemocem, sebevražedné myšlenky a je takový, jak se říká – mouchy snězte si mě. On vlastně ani neví, co s ním je, ale cítí se přidušený, bez života. Ta energie působí tak, že nějakým způsobem vyvolává to, aby se vzpomnělo na to zemřelé dítě.

Naposledy, když jsem měl seminář, tak jsme se v jedné konstelaci vrátili o několik generací zpátky a ti lidi říkali, že se cítí jako v nějaké chaloupce ze 17. století. Nebo měli pocit, že byli obětí nějakého honu na čarodějnice. To jste strašně dávno, že ani nevíte, kdy to přesně bylo. Tento propad ale není úplně typický, většinou opravdu do těch čtyř generací.

Není to nad síly nebo schopnosti konsteláře, chodit až tak zpátky po generacích?

Já to nějak neřídím, to je asi otázka osoby konsteláře, jaký je a jak pracuje. Není to vědomé, že bych teď začal počítat, kolik generací jdu zpátky. Při té konstelaci, když se to děje, tak s tím pracuji.

Člověk, který si nechá konstelaci postavit, by o ní následně neměl mluvit s členy daného systému. Co když se takový člověk neudrží a promluví, jak to může ovlivnit výsledek konstelace?

Výsledek to ovlivní spíše negativně. O těch konstelacích je dobrý nemluvit minimálně nějakou dobu, třeba 14 dní i déle, když to klient vydrží. Je to proto, že ta konstelace, když dobře probíhá, tak jakoby něco „natlakujete“ a ten tlak pak působí dál. Při té konstelaci namodelujeme nějaký obraz a ten se následně nějakou dobu propisuje do reálného života. Když o tom klient moc mluví hned po konstelaci, tak se ten tlak vypustí a oslabí to její účinek.

Může ta role, kterou má námi vybraný člověk zastupovat, i vyloženě ublížit vybranému zástupci, například, že by se zhroutil?

Tohle by měl ohlídat konstelář a neměl by se pokud možno dostat k tomu, že se zástupce ve své roli zhroutí. Nicméně jsou konsteláři, kteří to dělají schválně, zvládají to, pracují s tím a může to být součást jejich konstelace.

Může to mít dvě podoby. Zástupce může mít fyzické příznaky (neudrží se na nohou), protože ta osoba, kterou představuje opravdu má fyzické příznaky. Toto většinou nevadí, není to nebezpečné a alespoň v mém přesvědčení to v konstelaci hraje svoji roli. Horší ale je, když ten zástupce je v roli, která představuje i jeho vlastní trauma a traumatizuje ho. Taková osoba se začne potácet, bývá mimo. Tento příznak by si měl konstelář ohlídat a včas danou osobu z konstelace vyndat. Obecně by měl konstelář znát základní zásady práce s člověkem, který se dostane do retraumatizace a umět jej přivést zpátky.

Jak mohou konstelace v rukou nezkušeného konsteláře ovlivnit rodinný systém?

Hlavně můžou ovlivnit život klienta, systém příliš ne. Je zde nebezpečí, že nezkušený konstelář přivede klienta do té retraumatizace. Tzn., že všichni, nebo většina z nás, máme v sobě schované nějaké bolístky, tlačítka. Když nám je někdo zmáčkne, rozhodí nás to a některá ta tlačítka mohou být hodně silná a vracejí nás do traumat, které jsme si již prožili a museli se s nimi vypořádat. V lepším případě se v rukou nezkušeného konsteláře nestane vůbec nic.

Za jakých podmínek konstelace fungují a co je potřeba, aby fungovali dobře?

Jednak musíte nějakou věc pociťovat jako problém, že vás to fakt trápí. Špatně se staví konstelace, když tam někdo přijde jen ze zvědavosti, když tam není ta naléhavá potřeba. Za druhé musíte mít vůli a sílu to doopravdy řešit. To je strašně důležitý. Když tam přijde člověk, který konstelacím nevěří a půjde se jen přesvědčit, že je to blbost, tak se přesvědčí přesně o tom. Je to stejný jako v léčbě. I v konstelacích musí být účast a zájem klienta. Samo se nic nestane. Pro spoustu lidí je bariéra už jenom přijít mezi ty lidi a říct, že mají problém.

A když je ten člověk uzavřenější a nemá odvahu mluvit o svém problému?

konstelace_zenaV takovém případě je možné poskytnout individuální konstelace, kdy klient poskytne informace jenom konsteláři a může přijít kdykoliv a nemusí čekat na seminář. Na druhou stranu to, že někdo přijde na seminář a je schopný promluvit o svém problému před ostatními, už tohle samotné je léčivé. Efekt toho semináře je i v tom, že zjistíte, že dalších 5 lidí má problém třeba i mnohem strašnější. A že jsou to lidi, které když potkáte na ulici, tak vypadají úplně v pohodě. To vede k zamyšlení, že každý máme kupu problémů. Je strašně úlevný si začít přiznávat, že máme spoustu problémů, i když se společnost tváří, že v pořádku je problémy nemít.

Kdyby přišel někdo, kdo třeba má nutkání týrat zvířata a trápí ho tento problém a chce ho řešit, jak k tomu konstelář přistupuje a jak to vnímají účastnící semináře?

Potkal jsem se spíš naopak s lidmi, kteří byli v dětství zneužívání rodiči. To už je pro mě, když to někdo přizná, velká osobní odvaha a síla. Je to ale trochu něco jiného, i když i tito lidi si také připadají, že jsou špatní i přesto, že nic špatného neudělali. V praxi jsem se s opačným případem nesetkal, že by přišel někdo, kdo má násilné sklony. Je možné, že těm účastníkům by se do takové role zpočátku příliš nechtělo. Pro mě jako konsteláře to obtížné není. Já když pracuji na konstelacích, tak se mě to tolik nedotýká, jde to skrze mě a nějak to na sebe nenabaluji.

To je taková základní věc na konstelacích. Konstelář není ten, kdo klientovi něco radí nebo řeší něco za něj. Já jsem v podstatě facilitátor, umožňuji, aby se něco stalo. Často se v konstelacích objeví věci, které jsou těžké a nejsou věcí toho klienta, například vraždy. Když taková konstelace skončí, není všem úplně dobře. Je pak potřeba vyvětrat vzduch, zapálíte svíčku, pustíte veselou muziku, dáte přestávku.

Je minulost, která se ukáže v konstelaci, vždy pravdivá?

Jan Bílý, učitel, říká, že to, co se odehraje v konstelacích, není nutně to, co se stalo ve skutečnosti, ale jeden z možných obrazů té reality. Nechci se k tomu příliš vyjadřovat, ale mám spíše pocit, že to, co se tam odehraje je skutečně to, co bylo. I když proto člověk nemá důkazy. Já jsem prováděl konstelaci, ve které jedné paní vyšla spojitost mezi jejím synem a předkem, který padl za války. Paní jsem tehdy poradil, ať se jde podívat na hřbitov a najde pomník z první světové války a položí tam třeba kytičku a vzpomene na něj. Je to jeden ze způsobů, jakým můžeme naše předky uctít, když v konstelaci zjistíme, že se nám připomíná zapomenutý předek. Když jsem v tom místě dělal po půl roce konstelace, opět jsem se setkal s tou paní. Říkala, že ten hrob našla a ten předek se jmenoval úplně stejně jako její syn. Když tohle zažijete, tak si neříkáte, že je to jeden z možných obrazů, ale že to tak skutečně bylo.

Může konstelace odhalit i nevěru?

Já bych to řekl jinak, občas v konstelaci zjistíte, že váš otec není váš otec. Zjistíte, že k tomu člověku v roli otce ostatní nemají žádný vztah. Potom tam dosadíte další osobu, abyste to otestoval a třeba ani neřeknete těm lidem, kdo to je.

Není tedy pravidlem, že účastníci semináře ví o svých rolích a rolích dalších členů systému?

Na začátku ano, když si klient vybírá zástupce do vybraných rolí. Ale potom v průběhu konstelace povětšinou přidáváte další osoby. Někdy to vědí všichni, koho představuje, protože to tak vyplývá. Někdy si ale konstelář nemusí být úplně jistý, pak tam postaví osobu a nikomu nesdělí, koho představuje. A na základě jeho pocitů a pocitů ostatních vůči němu například zjistíte, že on je ten pravý otec.

Jaké poznání konstelace přináší?

Poznání, ono jde spíše o ten prožitek. Teď nemyslím jenom konstelace, ale i jakékoliv seberozvojové techniky, tak to, co člověka mění, je prožitek. To poznání přichází poté jako následek prožitku.

konstelace_zena1

Více o konstelacích a pozvánky na kostelace najdete na www.zivotniradost.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky používají plugin Akismet, který filtruje SPAM. Zde se můžete dočíst, jak tento plugin nakládá s vašimi osobními údaji.