Pozitivní účinky čaje na neurodegenerativní onemocnění

brain-308580_640Účinky čaje na nervovou soustavu se projevují v emočním i kognitivním fungování, jak jsme blíže popsali v předchozích článcích. V souvislosti s tématem vlivu čaje na poznávací funkce jsme také „nakousli“ problematiku klinického využití těchto poznatků. Jedná se primárně o mírnění dopadu neurodegenerativních procesů, které vedou k řadě závažných chorob, jakými jsou zejména Alzheimerova a Parkinsonova nemoc. Otázku o působení látek obsažených v čaji, respektive polyfenolů, na tato progresivní onemocnění se pokouší zodpovědět různé studie, jejichž poznatky vám v tomto článku přiblížíme. Mezi nimi představíme také nedávno uskutečněný výzkum zaměřený na účinky bílého čaje prezentovaný na letošním Světovém kongresu věnovaném využití polyfenolů (World Congress on Polyphenols Applications).

Pozn.: Těm, kteří by se rádi zabývali tématem detailněji, případně si chtěli prostudovat originální studie, poslouží seznam zdrojů s odkazy na konci článku.

Oxidační stres

Tento pojem, který nám bude prvním krůčkem k pochopení mechanismu protektivního (ochranného) působení polyfenolů, vyjadřuje nerovnováhu mezi tvorbou reaktivního kyslíku (volných kyslíkových radikálů) vznikajícího jako vedlejší produkt okysličování a látkové výměny a schopností organismu rychle odbourávat a detoxikovat tyto reaktivní meziprodukty. Oxidační stres se spoluúčastní na stárnutí organismu a přispívá k rozvoji různých nemocí, jakými jsou již zmiňované Parkinsonova a Alzheimerova choroba, dále pak ateroskleróza, kardiovaskulární potíže nebo diabetes mellitus. Polyfenoly, v případě čaje konkrétně katechiny, disponují významnými antioxidačními účinky, takže mohou být účinné v boji proti oxidačnímu stresu.

Výsledek obrázku pro oxidative stressAutoři studie zaměřené na vliv konkrétních katechinů (EGCG, EGC, ECG, EC) na vývoj diabetu 2. typu například předpokládají, že vyšší příjem na katechiny bohatých potravin může u pacientům s diabetem zajistit určitou míru obrany proti rozvoji dlouhodobějších zdravotních komplikací. Mezi zmíněnými katechiny vyniká svým účinkem zejména epigallocatechin-3-gallate (EGCG), který je zároveň v čaji přítomen v největším množství.

Výsledky studie z roku 2006 zjišťující fungování starších lidí za účelem zhodnocení rané deteriorace (zhoršení) intelektu vypovídají o statisticky významném vztahu mezi pravidelným popíjením zeleného čaje a nižší prevalencí narušení kognitivních funkcí. Tento předpoklad potvrzuje rovněž novější výzkum realizovaný na japonské populaci.

Alzheimerova nemoc

Výsledek obrázku pro amyloid betaAlzheimerova choroba představuje nejrozšířenější neurodegenerativní onemocnění, které způsobuje celkový pokles kognitivních funkcí a bývá nejčastější příčinou demence. Její průběh provází vytváření senilních (amyloidních) plaků v důsledku hromadění amyloidu beta (Aβ; nerozpustného peptidu). Tento proces vede k poškození nervových synapsí a axonů, což se projevuje v typických příznacích, mezi kterými dominuje narušení paměti.

V souvislosti s Alzheimerovou nemocí jsou popsány například mechanismy protektivního účinku EGCG proti působení β-amyloidu, který je hlavní složkou senilních plaků v mozkové tkáni pacientů trpících Alzheimerovou chorobou, na celé řadě buněčných a zvířecích modelů neurologických chorob.

Parkinsonova nemoc

Další četnou příčinou neurodegenerativních změn je Parkinsonova choroba, která s sebou nese kromě demence zejména motorické obtíže. Je způsobena úbytkem nervových buněk v části mozku nazvané Substantia nigra (černá substance), která je významná z hlediska produkce neurotransmiteru dopaminu uplatňujícího se při realizaci pohybu.

Výsledek obrázku pro neurotoxin mptp

Patologické změny v Substantia nigra

Výživové studie spatřují souvislost mezi konzumací zeleného čaje a snížením rizika rozvoje Parkinsonovi nemoci. U zvířecích modelů se ukázalo, že EGCG sehrává protektivní roli v působení proti neurotoxinu MPTP (N-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine), který se uplatňuje při vzniku neurodegenerativních onemocnění typu Parkinsonovy choroby. EGCG může také chránit neurony aktivací několika signálních cest zahrnujících enzymy MAP kinázy (mitogen-activated protein kinases), které jsou nezbytné pro buněčné přežití.

Studie realizovaná v USA prokázala, že pravidelná konzumace čaje byla spojena s nižším rizikem Parkinsonovy nemoci. Pro tento vztah svědčí také výsledky dlouhodobé (13-leté) prospektivní studie na vzorku dospělých Finů.

Bílý čaj a polyfenoly

Dr. Branca Maria Silva, která vystoupila v rámci letošního 10. Světového kongresu věnovaného využití polyfenolů (10th World Congress on Polyphenols Applications), považuje polyfenoly obsažené v bílém čaji za slibné kandidáty k testování protektivních účinků na neurodegenerativní onemocnění související s diabetem. Byly doloženy přesvědčivé důkazy, že fytochemikálie (biologicky aktivní látky obsažené v rostlinách), zejména pak polyfenoly, mají protizánětlivý charakter a mohou předcházet toxickým a degenerativním procesům v mozku.

Na konfereci se Silva vyjadřovala také ke svým spoluautorským pracem týkajícím se neurodegenerace u diabetu. “Předpokládáme, že pravidelná konzumace bílého čaje může zlepšit glykemický a oxidační profil mozkové kůry” píšou autoři a dodávají, že se zaměřili na bílý čaj, protože údajně obsahuje větší množství katechinů a má silnější antioxidační potenciál než zelený čaj. Autoři zjistili, že stav před diabetem (prediabetic state) doprovázejí nežádoucí změny v glykemickém a oxidačním profilu mozkové kůry, což vede k narušení metabolismu glukózy a v důsledku toho pak k oxidačnímu stresu, který přispívá k poškození mozkové kůry. Konzumace bílého čaje, jak nasvědčují výsledky jejich studie na krysách, přispívá k obnovení tolerance glukózy a sensitivity k insulinu, pozměňuje glykemický a oxidační profil a předchází tak poškození kůry mozku.

Pai Mu Tan 2016_30

Zdroje

Checkoway, H., Powers, K., Smith-Weller, T., Franklin, G. M., Longstreth, W. T., & Swanson, P. D. (2002). Parkinson’s disease risks associated with cigarette smoking, alcohol consumption, and caffeine intake. American Journal of Epidemiology, 155, 732–738.

Higdon, J. V., & Frei, B. (2003).Tea catechins and polyphenols: Health effects, metabolism, and antioxidant functionsCritical Reviews in Food Science and Nutrition, 43, 89-143.

Hu, G., Bidel, S., Jousilahti, P., Antikainen, R., & Tuomilehto, J. (2007). Coffee and tea consumption and the risk of Parkinson’s disease. Movement Disorders, 22, 2242-48.

Kazuki, I., Hiroshi, Y., Norikata, et al. (2014). Green Tea Consumption Affects Cognitive Dysfunction in the Elderly: A Pilot Study. Nutrients, 6(10), 4032-42.

Kuriyama, S., Hozawa, A., Ohmori, K., et al. (2006). Green tea consumption and cognitive function: A cross-sectional study from the Tsurugaya Project 1. American Society for Clinical Nutrition, 83(2), 355-61.

Mandel, S. A., Amit, T., Weinreb, O., Reznichenko, L., & Youdim, M. B. (2008). Simultaneous Manipulation of Multiple Brain Targets by Green Tea Catechins: A Potential Neuroprotective Strategy for Alzheimer and Parkinson Diseases. CNS Neuroscience & Therapeutics, 14(4), 352-65.)

Mandel, S. A., Avramovich-Tirosh, Y., Reznichenko, L., Zheng, H., Weinreb, O., Amit, T., & Youdim, M. B. (2005). Multifunctional activities of green tea catechins in neuroprotection. Neurosignals, 14(1-2), 46–60.

Nunes, A. R., Alves, M. G., Tomás, G. D. et al. (2015). Daily consumption of white tea (Camellia sinensis (L.)) improves the cerebral cortex metabolic and oxidative profile in prediabetic Wistar rats. British Journal of Nutrition, 113(5), 832-42.

Rizvi, S. I., & Zaid, M. A. (2001). Insulin like effect of epicatechin on membrane acetylcholinesterase activity in type 2 diabetes mellitus. Clin Exp Pharmacol. Physiol., 28 (9), 776–778.

Rizvi, S. I., Zaid, M. A., Anis, R., & Mishra, N. (2005). Protective role of tea catechins against oxidation-induced damage of type 2 diabetic erythrocytes. Clin Exp Pharmacol. Physiol., 32(1-2), 70–75.

worldteanews.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *