Proměna čajového magazínu

Jak jsme avizovali – magazín projde proměnou. Ta je nyní pomalu u svého konce. Jsme v cílové rovince a na začátku nové cesty. Je to cesta k magazínu bez reklam a k magazínu zaměřenému na čaj a čajovou kulturu v naší zemi i ve světě. A aktivity v naší zemi spojené s čajem nám dodávají další a další energii a elán k tvorbě média podporujícího tyto činnosti, ať už se jedná o projekt Sdílené čajové zahrady, celosvětovou soutěž Tea Masters Cup nebo čajové festivaly.

Náš internetový obchod odchází do čajového nebe. Tečka. Vytvářet kvalitní magazín a zároveň udržovat v chodu internetový obchod bylo příliš velké sousto a pro oba projekty zde není místo. Věříme, že online magazín věnovaný čaji a dění kolem čaje bude pro mnohé přínosem a pomůže budovat povědomí o tomto lahodném nápoji přinášením hodnotných informací a podporou významných událostí, kterých alfou a omegou je právě čaj.

Update seznamu čajoven

Za dobu fungování našeho čajového seznamu nám stále více začínal být nepříjemný jeden fakt, a to ten, že i s naším seznamem není jednoduché objevit čajovnu, která by neměla čaj pouze v názvu. Mnohé podniky používající název Čajovna připomínají spíše dýmkové prostory s důrazem kladeným právě na přípravu vodní dýmky, nikoliv čaje. Mnohé čajovny se mění nejen v dýmkárny, ale také v kavárny a hospody a čaj se zde dostává pomalu, leč jistě do pozadí.

A ačkoliv se může jednat o trend dnešní doby, v těchto stopách jít neplánujeme a chceme na našich stránkách prezentovat čajovny, kde je čaj ústředním prvkem a kde je mu věnována patřičná pozornost.

Update obsahu magazínu

Spolu s novou vizí magazínu dozná změn i stávající obsah. Na základě našeho slibu o především ČAJovém obsahu, zůstane na magazínu pouze tematika čajů a bylin a vše ostatní půjde do historie. Čaj bude těžištěm magazínu a již vydané čajové článkové portfolio bude rozděleno do nových kategorií, které zjednoduší procházení a nalézání požadovaného obsahu. Spolu s tím také aktualizujeme některé stávající a informačně neúplné články.

Podpora čajových akcí a aktivit

Činnosti, které souvisí s čajem a které na našem území vznikají, vnímáme s velkou úctou a vážíme si těch, kteří za nimi stojí. Jak jsme uvedli v úvodu tohoto článku, jedná se například o budování Sdílené čajové zahrady v Gruzii, soutěžení v rámci Tea Masters Cup, pořádání čajových festivalů a pronikání čaje do škol a povědomí mladých studentů. Vznikají nové myšlenky, vytváří se nové věci … všechno včetně čaje má svůj vývoj a my rozhodně chceme být u toho a dát vzniknout prostoru pro sdílení informací o těchto událostech s cílem vybudování média zaměřeného mimo jiné na sledování aktuálního dění na čajovém poli.

A vyjma výše zmíněného bude celý web zrychlen – bude plynulejší a jeho procházení bude pohodlné a bez zdlouhavého načítání, které aktuálně činí problémy. Tedy! Sledujte nás a buďte s námi na čajové cestě, bude to stát za to!