Působení zeleného čaje na emoce

Vliv zeleného čaje na fungování našeho mozku spočívá nejen v jeho působení na poznávací procesy, kterými jsme se již zabývali v předchozím článku, ale poznamenává také náladu a emoce, což může mít z dlouhodobějšího hlediska potenciální dopad na celkovou duševní pohodu. Podstatu tohoto efektu se snaží osvětlit četné studie, jejichž poznatky vám ve zkratce představíme.

Pozn.: Těm, kteří by se rádi zabývali tématem detailněji, případně si chtěli prostudovat originální studie, poslouží seznam zdrojů s odkazy na konci článku.

Woman in Red White Coat Holding Gray Ceramic Cup

Jak se můžete dočíst ve zmíněném článku věnovaném vlivu zeleného čaje na poznávací procesy, na chemické úrovni je odpovědnost za působení čaje na nervovou soustavu připisována proslulým katechinům, které vynikají svými antioxidačními účinky. Naší pozornosti by neměl uniknout jejich významný zástupce epigallocatechin gallate známý též pod zkratkou EGCG, jehož působení na náš mozek je zásadní.

V případě zdravých lidí neprokázal výzkum zabývající se vlivem EGCG na kognitivní výkon a náladu markantnější efekt na emoční ladění. Můžeme ale mluvit o příznivých účincích čaje spočívajících ve zmírnění rozvoje a průběhu některých psychických, v této souvislosti emočních, obtíží. Doklady o účincích čaje na emoční procesy se týkají především níže zmíněných kategorií (deprese, úzkost, stres).

Deprese

Zelený čaj se ukázal jako prospěšný mimo jiné v mírnění depresivních symptomů při neurodegenerativních potížích, jejichž nejtypičtějšími zástupci jsou Alzheimerova a Parkinsonova nemoc. Pozornosti neušel ale ani vliv čaje na projevy deprese u běžné populace, který se stal předmětem před sedmi lety uskutečněné finské studie. V této souvislosti se ukázalo, že popíjení čaje souviselo s obecně nižším výskytem deprese.

Této problematice se věnovala také japonská studie realizovaná v roce 2009 s cílem zjistit vztah mezi konzumací zeleného čaje a projevy deprese u postarších japonských obyvatel, kteří pili čaj ve větším množství. Výsledky rovněž naznačují, že častější konzumace zeleného čaje souvisí s nižší prevalencí depresivních symptomů.

Úzkost

Už dřívější experimenty prováděné na zvířatech daly vzniknout předpokladu, že působení EGCG na GABA(A) receptory může mít anxiolytické účinky. Tyto studie zároveň přispěly k prohloubení znalostí mechanismu účinku polyfenolů, které nepůsobí přímo na samotnou GABU (kyselinu gama-aminomáselnou, která se vyznačuje zejména svými inhibičními účinky a můžete se o ní dočíst více v článku GABA a čaj), ale jsou ligandem (molekulami, které vytvářejí vazbu, konkrétně se jedná o typ vazby zvaný koordinačně kovalentní) právě pro zmíněné GABA(A) receptory.

beverage, coffee, cupDalší významnou látku obsaženou v čaji představuje aminokyselina L-theanin, která je běžně zastoupena díky svým pozitivním účinkům na mentální procesy v různých přírodních doplňcích a léčivech. Výsledky výzkumu z roku 2009 však naznačují, že L-theanin nevyvolává anxiolytické účinky pouze sám o sobě působením na GABA(A) receptory, ale v kombinaci s léčivy, konkrétně midazolamem.

Stres

EGCG navíc působí skrze zmíněný mechanismus ovlivňující GABA(A) receptory sedativně a antistresově a může být také nápomocný v boji proti nespavosti.

Vlivem zeleného čaje na stres se zabývala například japonská studie realizovaná v roce 2006 na rozsáhlém vzorku, který čítal přes 42 tisíc Japonců starších 40 let. Výsledky hovořily pro inverzní vztah mezi pravidelným pitím zeleného čaje a psychologickým distresem (negativním stresem).

Čaj tedy může být účinným faktorem v prevenci stresu, čemuž pochopitelně  přispívá i klidná a uvolněná atmosféra provázející jeho servírování a popíjení. Samotné čajovny oprávněně slibují, že v nich lze nalézt “oázu klidu” vhodnou pro relaxaci a odpoutání se od starostí všedního dne. Tento princip je samozřejmě obecnější a stojí nejen za mírněním negativních, ale také navozením příjemných pocitů a emocí a v konečném důsledku se tak projevuje v celkové duševní pohodě :-).

Sencha Harumidori 2016_4

Zdroje

Wightman,  E.L., Haskell, C. F., Forster, J. S., Veasey, R. C., & Kennedy, D. O. (2012). Epigallocatechin gallate, cerebral blood flow parameters, cognitive performance and mood in healthy humans: a double-blind, placebo-controlled, crossover investigation. Human Psychopharmacology, 27(2), 177-86.

Hintikka, J., Tolmunen, T., Honkalampi, K., et al. (2005). Daily tea drinking is associated with a low level of depressive symptoms in the Finnish general population. European Journal of Epidemiology, 20(4), 359–63.

Vignes, M., Maurice, T., Lanté, F. et al. (2006). Anxiolytic properties of green tea polyphenol (-)-epigallocatechin gallate (EGCG). Brain Research, 1110(1), 102-15.

Adachi, N., Tomonaga, S., Tachibana, T., Denbow, D. M., & Furuse, M. (2006). (−)-Epigallocatechin gallate attenuates acute stress responses through GABAergic system in the brain. European Journal of Pharmacology, 531(1-3), 171-5.

Heese, T., Jenkinson, J., Love, C. et al. (2009). Anxiolytic effects of L-theanine–a component of green tea–when combined with midazolam, in the male Sprague-Dawley rat. AANA Journal, 77(6), 445-9.

Hozawa, A., Kuriyama, S., Nakaya, N. et al. (2009). Green tea consumption is associated with lower psychological distress in a general population: the Ohsaki Cohort 2006 Study. American Society for Nutrition, 90(5), 1390-6.

Niu, K., Hozawa, A., Kuriyama, S. et al. (2009). Green tea consumption is associated with depressive symptoms in the elderly. American Society for Nutrition, 90(6), 1615-22.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *