Působení zeleného čaje na poznávací procesy

Obecným účinkům čaje na naše zdraví jsme věnovali prostor v článku Čaj jako pomocník v našem těle. Nyní bychom svůj záběr poněkud zúžili a zaměřili se na fascinující kapitolu působení zeleného čaje na fungování mozku. Pojďte společně s námi objevovat potenciál látek obsažených v zeleném čaji a jejich vliv na poznávací (kognitivní) procesy, jakými jsou paměť, pozornost či myšlení. S tím souvisí také neuroprotektivní funkce zasluhující se o snížení rizika vzniku a dopadu neurologických i psychiatrických onemocnění, což představuje příslib klinického využití.

Předpoklad, že zelený čaj příznivě ovlivňuje poznávací funkce visí ve vzduchu už nějaký čas. Je ale třeba objasnit mechanismus tohoto působení na chemické a nervové úrovni. Tato ambice je v poslední době předmětem výzkumných studií, kterým se v tomto článku vydáme vstříc a ve zkratce vám tak představíme jejich základní poznatky.

Pozn.: Těm, kteří by se rádi zabývali tématem detailněji, případně si chtěli prostudovat originální studie, poslouží seznam zdrojů s odkazy na konci článku.

Pro začátek trocha chemie

Dále po stopách výzkumných zjištění

Výsledky experimentálních a zvířecích studií nasvědčují tomu, že skupina antioxidantů zvaná polyfenoly, kterými jsou v případě čaje míněny především katechiny a jejich deriváty, má příznivý vliv na nervovou soustavu a může mírnit riziko vzniku i rozvoje nervových poruch. Významný zástupce katechinů, který nese název epigallocatechin gallate a často se skrývá pod zkratkou EGCG (viz obrázek), hraje v tomto klíčovou roli, podílí se na vychytávání volných radikálů a prospívá tím našemu zdraví.

Dále po stopách výzkumných zjištění

Už například výsledky studie z roku 2006 zjišťující fungování starších lidí za účelem zhodnocení rané deteriorace (zhoršení) intelektu vypovídají o statisticky významném vztahu mezi konzumací zeleného čaje a nižší prevalencí narušení kognitivních funkcí. Výzkum zahrnuje také srovnání s efektem pití černého čaje, oolongu nebo kávy, které vychází ve prospěch zeleného čaje. Tento předpoklad potvrzuje rovněž novější výzkum uskutečněný v Japonsku.

clanek2Studie využívající zobrazovací techniky, které umožňují mapovat neuronální strukturu i aktivitu mozku (např. fMRI – funkční magnetická resonance), rovněž prokázaly, že se extrakt ze zeleného čaje může zasloužit o zvýšení nervové konektivity (propojení neuronů), která stojí za oním zlepšením kognitivních funkcí. Na chemické úrovni sehrává ústřední roli v tomto procesu právě EGCG, který by mohl údajně podporovat tvorbu nových nervových buněk v dospělosti.

Průlomové zjištění přinesl nedávno uskutečněný výzkum z roku 2014, který došel k výsledkům naznačujícím, že zelený čaj podporuje propojení mezi parietální (temenní) a frontální (čelní) částí mozku v průběhu poznávacích procesů využívajících pracovní paměť.

Tento předpoklad také podporují poznatky aktuální studie zabývající se vlivem zeleného čaje na kognitivní fungování lidí s Downovým syndromem, čemuž jsme věnovali celý článek Zelený čaj jako naděje pro lidi s Downovým syndromem.

Příslib klinického využití

Kýžený efekt zeleného čaje spočívající v příznivém působení na poznávací procesy má významné klinické implikace. Kromě již zmiňovaného významu pro lidi s Downovým syndromem, jehož výzkum je na úplném počátku své cesty, se jedná zejména o léčení neurodegenerativních onemocnění typu Alzheimerovy či Parkinsonovy choroby. V této souvislosti se hodí zdůraznit již zmiňovaný vliv polyfenolů, mezi kterými vyniká EGCG. Jsou popsány například mechanismy protektivního účinku EGCG proti působení β-amyloidu, který je hlavní složkou senilních plaků a objevuje se v mozku pacientů s Alzheimerovou nemocí. Neuroprotektivní účinky zeleného čaje proto vzbuzují velký zájem výzkumníků a příslib příznivého působení na neurologické a psychiatrické poruchy umožňující mírnění jejich symptomů.

poznavaci

β-amyloid, který je hlavní složkou senilních plaků v mozku pacientů s Alzheimerovou nemocí. (foto: Nephron)

Zdroje:

Gundimeda, U., McNeill, T. H., Barseghian, B. A., Tzeng, W. S., Rayudu, D. V., Cadenas, E., & Gopalakrishna, R. (2015). Polyphenols from green tea prevent antineuritogenic action of Nogo-A via 67-kDa laminin receptor and hydrogen peroxide. Journal of Neurochemistry, 132(1), 70-84.

Gundimeda, U., McNeill T. H., Fan, T. K., Deng, R., Rayudu, D., Chen, Z., Cadenas, E., & Gopalakrishna R. (2014). Green tea catechins potentiate the neuritogenic action of brain-derived neurotrophic factor: Role of 67-kDa laminin receptor and hydrogen peroxide. Biochemical and Biophysical Research Communications, 445(1), 218-24.

Kuriyama, S., Hozawa, A., Ohmori, K., Shimazu, T., Matsui, T., Ebihara, S., Awata, S., Nagatomi, R., Arai, H., & Tsuji, I. (2006). Green tea consumption and cognitive function: a cross-sectional study from the Tsurugaya Project 1. American Society for Clinical Nutrition, 83(2), 355-61.

Kazuki, I., Hiroshi, Y., Norikata, T., Mijong, P., Noriko, W., Junpei, N., Yuuichi, U., & Yuko, M. S. (2014). Green Tea Consumption Affects Cognitive Dysfunction in the Elderly: A Pilot Study. Nutrients, 6(10), 4032-42.

Wang, Y., Li, M., Xu, X., Song, M., Tao, H., & Bai, Y. (2012). Green tea epigallocatechin-3-gallate (EGCG) promotes neural progenitor cell proliferation and sonic hedgehog pathway activation during adult hippocampal neurogenesis. Molecular Nutrition & Food Research, 56(8), 1292-303.

Schmidt, A., Hammann, F., Wölnerhanssen, B. et al. (2014). Green tea extract enhances parieto-frontal connectivity during working memory processing. Psychopharmacology, 231, 3879.

Mandel, S. A., Amit, T., Weinreb, O., Reznichenko, L., & Youdim, M. B. (2008). Simultaneous Manipulation of Multiple Brain Targets by Green Tea Catechins: A Potential Neuroprotective Strategy for Alzheimer and Parkinson Diseases. CNS Neuroscience & Therapeutics, 14(4), 352-65.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *