Seriál o pchu-eru, 4. díl – Továrny na výrobu pchu-eru a pchu-erové kódy

pchu-erh_4-dil_5Známých i méně známých továren na výrobu pchu-eru existuje celá řada a proto není možné je zde všechny uvést. V historii výroby pchu-eru však některé velké továrny získaly na věhlasu a staly se světově známé. Jedná se například o Menghai Tea Factory, Kunming Tea Factory a Xiaguan Tea Factory. V dnešním díle vám také odhalíme, jaké informace lze vyčíst z číselných pchu-erových kódů zavedených v The Seven Sons Era.

Pchu-erové továrny

Menghai Tea Factory

Původně se tato továrna jmenovala Fo Hai Tea Factory a dnes je nazývána Dayi nebo ještě nověji Taetea. Založená byla v roce 1940 a své jméno si změnila roku 1953 se zřízením autonomní prefektury Xishuangbanna. V roce 2004 došlo ke změně majitele a spolu s tím byl upraven i postup výroby. V současnosti bývá nová produkce (po roce 2004) některými znalci označována za slabší a ne tak dobrou v porovnání s dříve vyrobenými pchu-ery. Tato továrna patří spolu s továrnou Kunming k prvním výrobcům shu pchu-eru. Ve světě je známá především pro lisované čajové koláče, které sběratelé vyhledávají. Bohužel, kvůli vysoké poptávce bývá tento typ pchu-eru často padělán. Vyhledávané jsou například koláče s tímto číselným označením:

 • sheng – 7432, 7532, 7572, 7582, 7742, 8542, 8582, 8972, 0622
 • shu – 7262, 7552, 7562, 7572, 7592, 7632, 7672, 7752, 8562, 8592, 0532, 0562

Kunming Tea Factory

Založená byla v roce 1938 a dnes ji najdeme pod názvem CNNP. Tato továrna začala v roce 1973 vyrábět také shu pchu-er .

pchu-erh_4-dil_1

pchu-erh s logem Kunming TF

Xiaguan Tea Factory

Továrna Yong Chang Xian vznikla v roce 1902 (v blízkosti města Dali). Po změně režimu a zavedení státní kontroly vzniklo uskupení CNNP (3 továrny) a tato továrna se přejmenovala na Xiaguan Tea Factory (dostala oficiální jméno). To je datováno na rok 1941.

pchu-erh_4-dil_2

pchu-er vyrobený v Xiaguan TF

Tato továrna v roce 1992 jako první začala s lisováním pchu-eru do tvaru tuo cha. Továrna také vlastní několik specializovaných zařízení na výrobu čaje:

 • Song On (松鹤) – bílý jeřáb, výroba převážně určená pro čínský trh.
 • Bao Yan (宝 焰) – prodej hlavně v Tibetu.
 • Nan Zhao (南诏) – pchu-ery pro Tchaj-wan
 • Ma V (马背) – založena v roce 2005, produkuje výhradně  pchu-ery tuo cha.
 • FT (FEI tai) – produkuje speciální edice určené tchajwanským podnikatelům.

Vyráběné kvalitativní stupně čaje:

 • Jin Si (Zlatá stuha) – nejvyšší stupeň, čaje tohoto stupně jsou velmi vzácné.
 • Te Ji (特级) – Superior grade.
 • Jia Ji (甲级) – A-grade.
 • Yi Ji (一级) – I. stupeň.
 • Cang Er (沧 洱) – speciální pchu-erová edice.

Jak přečíst číselné kódy na pchu-eru

Aby bylo možné identifikovat rozdílné druhy pchu-erů, byly zavedeny číselné obchodní kódy. Jejich používání bylo odsouhlaseno v roce 1976 na průmyslovém setkání zaměřeném na čaje typu pchu-er. Všechny pchu-ery vyrobené po tomto rozhodnutí musely vlastnit číselný kód, na jehož základě bylo možné snadno určit níže uvedené parametry daného pchu-eru. Pchu-ery vyrobené před tímto datem žádné označení nenesou.

První čtyři čísla

První čtyři čísla kódu vám sdělí celkem tři informace. První dvě čísla vyjadřují rok, kdy se zavedla výroba podle konkrétního receptu.  Třetí číslice označuje velikost či také třídu listu použitého na výrobu. Protože se továrny nedokázaly zcela shodnout na jednotnosti těchto velikostí, platí obecně, že čím menší číslo, tím menší list. Velikost listu byla dělena do 9 stupňů (čísla od 1 do 9). V době zavedení kódu byly z listů 1 až 4 stupně vyráběny tvary tuo cha 沱茶 (hnízdo) a jing cha 緊茶 (houba). Pátý až devátý stupeň byl většinou určený pro bing cha 餅茶 (koláče) a brick 磚茶 (cihly). V současnosti toto pravidlo neplatí a můžete se tak setkat například s koláčem o velikosti listů mezi stupni 1 – 4. Poslední cifra ve čtyřmístném kódu označuje továrnu, která recepturu jako první zavedla. Pchu-er konkrétní receptury však může být vyroben i v jiné továrně.

Zde je označení dle čísel následující:

 • 1 – Kunming Tea Factory (昆明 茶厂)
 • 2 – Menghai Tea Factory (勐海 茶厂)
 • 3 – XiaGuan Tea Factory (下 关 茶厂)
 • 4 – Feng Qing Tea Factory (凤庆 茶厂)
 • 8 – Hai Wan Tea Factory (海湾 茶厂)
 • 8 – v minulosti byla tato číslice používána také pro továrnu Sheng Tea (龙 生 茶厂)
 • 9 – Langhe Tea Factory (郎 河 茶厂)

Shrňme si tedy označení na příkladu 8581:

 • „85“ – rok počátku konkrétní receptury
 • „8“ – velikost listu (od 1 – 9) – větší
 • „1“ – pchu-er této receptury byl poprvé vyroben v továrně Kunming Tea Factory

pchu-erh_4-dil_4Další tři čísla

Tato čísla jsou potřebná pro záznam data výroby. První číslice představuje rok výroby. Pokud je například první číslo 6 – může se jednat o rok 1976, 86, 96, 2006. Pro mnohé však bude tento údaj stále matoucí, neboť neudává konkrétní datum výroby. Proč ho výrobce jednoduše nezaznamenal na obal je záhadou. Je možné, že původně měl údaj sloužit pro interní použití v rámci komunikace mezi továrnami a obchodníky. Jedna číslice představující rok výroby tak musí být více než dostačující.

Druhé dvě číslice z trojčíslí udávají číslo šarže produktu. Dvojčíslí 01 tedy značí první várku produkce, dvojčíslí 02 značí druhou várku produkce a tak dále.

Obecně je však rozpoznávání jednotlivých pchu-erů náročnou disciplínou, která vyžaduje hlubší míru zkušeností, abychom mohli spojovat jednotlivé obchodní kódy s čajovými koláči prohlížením čajových lístků a jejich ochutnáváním. Daleko náročnější je pak určování pchu-erovýh koláčů, které neobsahují tyto obchodní kódy. Jak již bylo v předchozích článcích zmíněno, ne vždy byl pchu-er natolik oblíbený, vyhledávaný a vzácný a po dlouhé léta byl pouhým spotřebním zbožím, kterému nebyla věnována přílišná pozornost.

O pravosti pchu-eru

Asi každý při nákupu pchu-eru zvažuje, zda se jedná o pravý nebo padělaný produkt a jak ten padělaný pchu-er případně odhalit? Bohužel, odpověď nikoho příliš nepotěší, neboť odhalit padělek je prakticky nemožné. Před lety se čínský stát pokusil omezit padělání zavedením certifikační značky pravosti (modré velké písmeno S) – její padělání je ovšem to nejjednodušší. A co tedy v případě pchu-eru označit za “padělek“? Dobrý pchu-er s charakteristickými vlastnostmi se prakticky mimo Yunnan vyrobit nedá. Známé alternativy z Hunanu (Heicha z okolí města Anhua) a Guangxi (Liu Bao z okolí stejnojmenné vesnice) jsou jednak čaje odlišného typu a jednak mají své příznivce, kteří jim dávají přednost před samotným pchu-erem.

12. 9. 2016 – článek byl upraven z důvodu nepřesně uvedených informací


arrow arrow_2
3. díl – Výroba pchu-eru aneb o sklízení
a zpracování čajových lístků
5. díl – Tvary, do kterých je pchu-er lisován

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *