Seriál o pchu-eru, 2. díl – Za pchu-erem do minulosti i přítomnosti

Při naší druhé “pchu-erové zastávce” si projdeme historii pchu-eru až do přítomnosti. Ta se dělí do čtyř období, která v sobě odráží politickou situaci země té doby. Povíme si o proměnách podoby pchu-erů a obalových materiálů, o továrnách a dalších specifikách daných období. V té nejdávnější éře vám také představíme jedno pchu-erové balení prodané v aukci za neuvěřitelných 34 milionů korun. Vzácných a vyhledávaných pchu-erů je ale mnohem více a každé období má své unikáty.

pchu-er_old

Z počátků pchu-erhové historie se do dnešních dnů dochovalo jen velmi malé procento záznamů a většinou se jedná o útržkovité a neověřené informace. Způsobeno to bylo jednak nestabilitou společnosti a politického prostředí, jednak tím, že v dávné době byl pchu-er komoditou určenou pro běžnou spotřebu. Jednoduše řečeno nebylo zapotřebí vytvářet a uchovávat záznamy týkající se pěstování, zpracování a zrání pchu-eru a většina těchto postupů se předávala ústně mezi rodinnými příslušníky.

V posledních desetiletích tržní hodnota pchu-eru stoupla a obchodníci se postupně snažili vytvořit jednotný klasifikační systém z hlediska roku produkce. Ještě na počátku 90. let 20. století byl tento systém neúplný a scházelo v něm mnoho aktuálně důležitých informací. Až po roce 2000 se podařilo shromáždit větší množství historických faktů týkajících se například změn v obalových stylech a charakteristik jednotlivých pchu-erových koláčů. Tyto informace umožnily vytvoření celistvějšího obrazu o historii pchu-eru. Ta se dnes dělí do 4 období.

The Antique Age

Jedná se o období před vznikem Čínské lidové republiky, tedy před rokem 1949. Továrny na výrobu čajů byly soukromé a šlo spíše o rodinné podniky. Pchu-er byl jednou z mnoha komodit a továrny spolu s ním produkovaly také rýži a další zboží. To bylo dáno nízkou poptávkou po pchu-eru, takže by pouze jeho prodej továrnu neuživil.

Rozdílná pchu-erová produkce ze stejného podniku mohla být identifikována několika způsoby. Jedná se například o barvu obchodních ochranných známek (Zhongpin Hao s červenou nebo modrou obchodní známkou). Před ustavením Čínské lidové republiky však zákazníkům stačilo dělit pchu-ery podle názvu firmy. Nejstarší známé rodinné firmy byly  Zhongpin Hao (založena v Shi Pig roku 1879) a Tongqing Hao (založena v Yiwu roku 1736).  Obecně byla velikost všech těchto rodinných podniků malá. Přesto jich byl dostatek na to, aby mohly pokrýt požadavky tehdejšího trhu. Říká se, že objednávka dovozu přibližně 840 čajových koláčů stačila na pokrytí celého Hong Kongu.

znamky_puerhu

obchodní známka Nei Fei a Nei Pao

Charakteristika pchu-eru z tohoto období:

 • pchu-er byl zpracováván pouze ručně,
 • pchu-ery obvykle nejsou v balicím papíru, neboť ten byl drahý,
 • obal pro sedm koláčů byl z bambusu a svázaný bambusovou kůrou,
 • obchodní známka (Nei Fei, na obrázku značka I.) byla vložena do každého koláče a po sedmi kusech byly baleny do jednoho balení, který ještě dále obsahoval jeden lístek s informacemi o čaji (Nei Pao, na obrázku značka II.),
 • obchodní značka byla ukotvena na vrchu balíku za pomocí vypálení železem.

Jediný způsob, jak dnes poznat, že se jedná o tyto pchu-ery a dozvědět se něco o továrně, která je vyrobila, jsou výše zmíněné známky Nei Fei a Nei Pao. Z nich se dá dále vyčíst, jaké čajové lístky byly použity a ze které oblasti pocházely. Tyto známky, které mají deklarovat pravost a kvalitu pchu-eru, se běžně nachází i v dnešních pchu-erech.

Dnes jsou čaje z této éry považovány za nejcennější a na trzích nesnadno sehnatelné. Když už byste měli to štěstí ho zakoupit, připravte si opravdu veliký finanční obnos. Jako příklad můžeme uvést dražbu pchu-eru v roce 2013. Jednalo se o tong pchu-eru Fu Yuanchang datovaný do období vlády dynastie Qīng cháo (vládla v období od roku 1644 do roku 1911) o hmotnosti 2038g (7 koláčů o průměru 20,5 cm svázaných do tongu). Cena se v aukci vyšplhala na 34 miliónu korun českých.

thong

Pozn. tong – 7 koláčů pchu-eru zabalených do bambusového obalu.

1. října roku 1949 vyhlásil Mao Ce-tung na pekingském náměstí Nebeského klidu slovy „Číňané povstali“ Čínskou lidovou republiku (PRC). Po tomto dni přešel veškerý průmysl pod správu státu (veškerý průmysl patří lidu). Jedná se tedy o konec The Antique Age.

The Masterpiece Era

Druhé období má počátek po 1. říjnu roku 1949. Velká část rodinných podniků přešla pod státní správu a ty, které s tímto rozhodnutím nesouhlasily, svoji produkci ukončily. Což bylo také podnětem k vybudování nových továren. Zestátnění mělo vést k lepší kontrole a stabilizaci produkce čaje v Yunnanu a postarat se o to měla Čínská čajová společnost pro oblast Yunnan.

Jednou z mnoha nových továren produkujících čaj je například známá Menghai (dnes již v soukromém vlastnictví). Důsledek lepší kontroly měl také své nevýhody, neboť standardizace výroby vedla k vzniku chuťově poměrně stejných pchu-uerů. Nebylo možné experimentovat nebo zavádět své vlastní výrobní postupy.

znak_zhongČínská čajová společnost měla své logo, značku a ochrannou známku, kterou zaregistrovala v roce 1951 u ústřední vlády Číny. Jedná se o slavný a známý „8 Zhong Tea“ znak. Osm znaků Zhong 中 obklopuje znak čaje 茶. Celé toto logo (viz obrázek), které se nachází uprostřed koláče, symbolizuje střed říše, myšleno jako střed Číny. Osm znaků Zhong 中 kolem znaku pro čaj 茶 bylo zvoleno jednak proto, že číslo osm je považováno za šťastné číslo a za druhé proto, že těchto osm znaků má symbolizovat cíl distribuovat čaj do světa všemi osmi směry. Další změnou oproti minulému období je balení pchu-eru do papírového obalu. Balení pchu-erů po sedmi kusech (tvz. tong) bylo nadále, jako v předchozí éře, vázáno bambusovou kůrou.

Asi nejvyhledávanější a nejžádanější pchu-er z tohoto období je Red Mark Round Tea Cake. Red Mark je považována za nejreprezentativnější značku, protože v současnosti již přesáhla věk 50 let. Dále se také ví, že výrobní postup a použité čajové lístky pro tuto značku dosahovaly špičkové kvality. Tento pchu-er vyráběla zmiňovaná továrna Menghai, která si kladla za cíl vytvořit poptávku po pchu-eru a zvýšit jeho podíl na trhu. Bohužel v době představení těchto pchu-erů byly čajové lístky příliš mladé a svou chutí příliš nezaujaly. Až dnes jsou díky silnému potenciálu ke zrání vyhledávané a vysoko ceněné.

Sběratelskou pozornost si zaslouží také Blue Mark Round Tea Cake, který se začal vyrábět o několik let později. Za vhodných skladovacích podmínek dosahuje podobných chuťových kvalit jako Red Mark Round Tea Cake.

Vyjma výše dvou zmíněných puerhů jsou trhem i pchu-eromilci uznávané také tyto kolekce puerhů:

 • Red Mark Discus Tea Cake,
 • Artistic Fonts Discus Tea Cake,
 • Green Mark Round Tea Cake,
 • Yellow Mark Round Tea Cake,
 • Large Seven-son Yellow Mark Tea Cake,
 • Small Seven-son Yellow Mark Tea Cake,
 • Seventy-three Raw Tea Cake,
 • Red-Ribbon Aged Raw Tea Cake.

The Seven Sons Era (Qi Zi Bing)

V roce 1972 vznikla společnost China National Native Produce & Animal By-product Import & Export Company, známá pod zkratkou CNNP. CNNP v tomto období převzala kontrolu nad celou produkcí pchu-eru. Hlavní tři továrny té doby byly Menghai, Xiaguan a Kunming. Došlo ke zvýšení produkce pch-ueru a ten se také dostával postupně více a více do světa. Společnost CNNP provedla v tomto období hned několik změn od zpracování pchu-erů přes jeho recepturu až po samotné balení.bananovy_list_pchu-erh

 • Změněn byl název čaje z Yuan Cha či Round Tea Cakes na Qi Zi Bing Cha, což doslova znamená Seven-son Tea Cake.
 • Znaky na koláčích již nejsou psány zprava doleva, ale zleva doprava.
 • Změnilo se také jméno kolem „8 Zhong Tea“ na CNNP.
 • V roce 1976 byly zavedeny číselné kódy pro identifikaci rozdílných druhů.
 • Na obchodní známce bylo pod logo „8 Zhong Tea“ vepsáno „Products of Menghai Tea Factory of Dai Autonomous Prefecture Xishuangbanna“ (neplatí pro Kunming Tea Factory a Xiaguan Tea Factory).
 • Pchu-ery z tohoto období obsahovaly papír se slovy „Yunnan Chi Tse Beeng Cha a China National Native Produce & Animal By-products Import & Export Corporation Yunnan Tea Branch“ ve verzi čínské i psané transkripcí Pinyin (Discus Tea Cake vyrobený v Kunming Tea Factory a Xiaguan Tea Factory obsahoval tento popis pouze v čínské verzi).
 • Kromě bambusu se začaly používat jako obalový materiál pro pchu-erové balení papírové sáčky. Použity byly však pouze pro limitovanou sérii Yellow Mark Seven-son Tea Cakes, další Seven-son Tea Cakes byly nadále baleny do bambusu, neboť byl odolnější a vhodnější pro dlouhodobé skladování (Seven-son Tea Cakes vyrobené v továrně Kunming  byly naopak ve většině případů baleny do papíru a pouze malá část produkce byla zabalena do bambusu).
 • Tongy Seven-son Tea Cakes již nebyly vázané bambusovou kůrou, namísto ní se začal používat kovový drát, se kterým se lépe manipulovalo. Nevýhodou jest jeho korodování v průběhu několikaletého skladování. Papírové tongy se vázaly páskami nebo nylonem.

V současnosti přichází pchu-eromilci s tvrzením, že koláče z tohoto období jsou chuťově dobré a obecně kvalitní. Tento názor přičítají zejména nízké poptávce po pchu-eru v tehdejší době a i přesto, že čajové lístky použité v této době byly spíše průměrné, do současnosti chuťově vyzrály. Současným pchu-erům je těmito lidmi přisuzována obecně nižší kvalita, neboť čajové lístky pro jejich výrobu jsou sbírány v enormně vysokém množství za účelem uspokojení poptávky a ne vždy jsou správně vyspělé.

Newborn Era

Chan Kam Pong, který se pchu-erovou tematikou dlouhodobě zabývá, zastává (veřejností často kladně přijímaný) názor, že toto období začíná rokem 1997. Zvýšila se soukromá poptávka po pchu-eru a postupně bylo založeno mnoho malých továren. V souvislosti s touto změnou došlo i k většímu experimentování s metodami skladování (zrání) pchu-eru. Továrny přecházely k vlastním balícím technikám a obaly dosahovaly různých podob a vytrácela se jednotnost. Do Yunnanu začali přicházet obchodníci vybrat si vlastní lístky pro výrobu pchu-eru. K nejznámějším a pchu-eromilci vyhledávaným pchu-erům vyrobenými soukromými společnostmi v roce 1997 patří například 1997 Age Tree Round Tea Cake a 1997 Hualian Raw Tea Brick.

pchu-erhySpolu s touto érou se vytratila také chuťová uniformita dříve vyrobených pchu-erů a trh byl brzy zaplaven stovkami druhů lišících se od sebe výrobním postupem, velikostí, tvarem, obalovým materiálem i způsobem zrání.

Velkou novinkou bylo zavedení konceptu používání Wild Tea Leaves (lístků z divoce rostoucích čajovníků) při výrobě pchu-eru. Spolu s touto změnou však přišla nejistota, protože neexistují žádné vzorky dokazující jakoukoliv stárnoucí schopnost tohoto typu pchu-eru. A ačkoliv by se dalo namítnout, že koláče z prvního období jsou složené z lístků divoce rostoucích čajovníků, není způsob, jak to ověřit a nikdo neví, co přesně ovlivnilo jejich výslednou chuť. Zda tedy budou pchu-ery vyrobené podle tohoto konceptu tak dobré, jako ty z předchozích období, ukáže pouze čas.

Při pořizování pchu-erů z divoce rostoucích čajovníků je proto dobré mít výše uvedený odstavec na paměti. U pchu-eru totiž sledujeme především jeho chuť po dlouhodobém zrání a důležitá je tedy již zmíněná stárnoucí schopnost. Nikdo nemůže s jistotou říci, který ze stovek druhů těchto pchu-erů je ten nejlepší, a nakoupit kvalitní pchu-er tak může být v tomto případě náročnou záležitostí, při které budeme doufat ve štěstí.

Kdy pchu-er na své cestě opravdu trpěl?

plameny

Jedno z nejhorších období na své cestě zažil pchu-er v letech 1966 – 1969. V Číně v té době probíhala Čínská kulturní revoluce namířená proti čtyřem přežitkům. Oficiálním záměrem kulturní revoluce bylo „vymýcení kapitalismu“ uvnitř Komunistické strany Číny. Kampaň byla cílená proti těmto přežitkům – starému myšlení, kultuře, obyčejům a návykům. A jelikož byl pchu-er v těchto čtyřech položkách zahrnutý, bylo mnoho velmi starých čajovníků pokáceno a zničeno a spáleno bylo také množství vzácných a starých pchu-erů. I z tohoto důvodu jsou dnes pchu-ery staré 45 – 50 let velmi cenné a těžko dostupné.


arrow arrow_2
1. díl – Co je to pchu-er? 3. díl – Výroba pchu-eru aneb o sklízení
a zpracování čajových lístků

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *