TMC – Tea degustation

V této disciplíně musí Teatender prokázat dovednost degustace tím, že je schopen identifikovat vzorky jednotlivých nápojů. Soutěž je rozdělena na dvě části – předběžnou degustační fázi a konečnou finální degustací.

 

 

 

 

Základní informacePotřebné vybaveníHarmonogram soutěžeZadání soutěžeObecná pravidlaOdkazy
 • Pořadatel soutěže: Czech Teatenders – odborná sekce České barmanské asociace
 • Datum konání: 20. 8. 2017
 • Místo konáníČajomírFest – mezinárodní festival čajového umění,
  Staré purkrabství – Vyšehrad, Praha
 • Garant soutěže: Jiří Boháč, bohac.jiri@gmail.com, 777 901 980
 • Počet komisařů: 1
 • Časový limit: 5 minut
 • Registrační příspěvek: 1 500 Kč (pro členy CBA zdarma)
Vybavení zajištěné organizátorem:

 • Degustační stůl
 • Sada testrů
 • Soutěžní čaje
 • Lžičky
 • Psací desky

Vybavení zajištěné soutěžícím

Psací potřeby


 • 15:00 – 16:00 Registrace – losování pořadí
 • 16:00 Seznámení se soutěžními vzorky
 • 16:30 Zahájení slepé degustace vybraných soutěžních vzorků
 • 17:00 Ukončení soutěže
 • 18:00 Slavnostní vyhlášení vítězů TEA MASTERS CUP 2017
 • Během předběžné degustační fáze budou soutěžící ochutnávat deset různých vzorků čaje, označené původem (země, region, plantáže) a datem sklizně. Soutěžící si musí zapamatovat jejich chuťové a aromatické charakteristiky. V případě potřeby si můžou Teatendeři zapsat tuto informaci do svých osobních degustačních poznámek. Všech deset vzorků čaje určených k degustaci v této fázi soutěže musí být stejného typu, tedy s podobnou úrovní oxidace a bez jakýchkoliv látek určených k aromatizaci. Čaje pro přípravnou fázi soutěže jsou připraveny zástupci organizačního týmu (dobrovolníků) na základě jednotných podmínek (voda, teplota, čas, vybavení) určených hlavním komisařem.
 • V konečné finální fázi, soutěžící musí určit pět vzorků čaje vybraných náhodně hlavním komisařem z deseti vzorků prezentovaných v průběhu předběžné fáze.
 • Časový limit pro degustaci je stanoven na 5 minut. V případě, že Teatender dokončí degustaci dříve, tedy za méně než 5 minut, zvedne ruku a zástupce organizačního týmu zastaví časovač. Bezprostředně poté jsou Teatenderem předány záznamy degustace a výsledky soutěžícího společně s časem jsou uchovány. Jakékoli změny provedené Teatenderem po zastavení časomíry jsou nepřípustné.
 • Za každý správně označené čajový vzorek je Teatenderovi udělen 1 bod. Soutěžící s největším počtem bodů se stává vítězem.
 • V případě rovnosti skóre (několik soutěžících mají stejný počet bodů), vyhrává Teatender, který dokončil identifikaci v nejkratším časovém úseku.
 • Pokud mají dva nebo více Teatenderů zcela shodné výsledky (počet bodů a času v sekundách), pak mezi nimi rozhodne nové kolo ve stejném formátu, jako kolo předchozí tak dlouho, dokud není určen vítěz.
 • Aby bylo zajištěno přesné časování, musí být každý Teatender měřen samostatným zástupcem organizačního výboru.

arrow