Tea Masters Cup očima Jiřího Boháče

Letošní druhý ročník mezinárodní soutěže Tea Masters Cup (TMC) se uskutečnil také za účasti České Republiky. Pro naši nevelkou zemi to tedy bylo první vstoupení mezi světové čajové mistry. V korejském Soulu nás reprezentovali dva vítězové českého klání – Karel Veverka a Jaromír Horák, jež byl porotou oceněn za nejlepší aroma a aftertaste čaje. Ačkoliv jsme tedy nestáli na stupních vítězů, získali jsme uznání ve dvou výše zmíněných kategoriích.

Pomalu se chystá další ročník soutěže, a proto vám po zveřejnění světových výsledků chceme představit organizátora této soutěže v České Republice, kterým je Czech Teatenders – odborná sekce České barmanské asociace (CBA) pod vedením pana Jiřího Boháče. Rozhodli jsme se jej trochu vyzpovídat a jeho pohledem vám tak přiblížit konání TMC v naší republice. 

Letošní ročník TMC byl v pořadí již druhým kláním čajových mistrů. Sledoval jste i první ročník této soutěže?

Bohužel jsem v době konání 1. mistrovství ještě o této soutěži nevěděl. První zmínku jsem zachytil koncem minulého roku na sociálních sítích, kdy veliký propagátor čaje Yury Podusov z Lotyšska vyvěsil na youtube pozvánku na nominační kolo ve své zemi a to mne uchvátilo.

Odkaz na pozvánku: https://www.youtube.com/watch?v=1uEBoEGtiBw

Co vás přivedlo k rozhodnutí zařadit Českou Republiku do druhého ročníků této soutěže a stát se tak organizátorem této akce u nás?

Jelikož již 4 roky intenzivně pracujeme pod hlavičkou CBA na podobném konceptu soutěží, dosud pouze juniorských, bylo jasné, že tento směr časem nabyde mezinárodního rozměru. Impuls přišel rychleji, než jsem čekal, takže jsme okamžitě naskočili. Zkušenosti s organizováním podobných aktivit bylo dostatek, zázemí jsme již měli vybudované taky, tak proč otálet.

TMC7Jak to celé probíhalo – zařazení ČR do soutěže a vytvoření podmínek pro její uskutečnění u nás?

Bylo to snazší, než jsem čekal. Jednoho nedělního dopoledne jsem napsal Yurimu Podusovovi na Fcb, co mohu udělat pro to, abychom mohli v ČR připravit nominační kolo. Rychlou odpovědí mi předal kontakty na manažerku TMC International. Den druhý jsme měli konferenční hovor celého organizačního týmu, kde jsem jim prezentoval zázemí CBA, zkušenosti, aktivity, motivaci apod. A bylo jasno. Největší zátěží byl čas, kterého bylo málo, neboť tato dohoda proběhla 2 měsíce před světovým finále. Místo i termín soutěže jsme sladili s nejprestižnější akcí CBA, kterou je výroční schůze členů a konference CBA. Na tuto událost každoročně přijíždí řada osobností a profesionálů napříč celým nápojovým průmyslem. Vedle barmanů, baristů a sommeliérů si tak konečně stoupnul i teatender profesionál.

Jak se k celé akci stavěli budoucí čajoví znalci, kteří měli za úkol vybrat ze všech účastníků ty, kteří nás pojedou reprezentovat na finále této soutěže v Soulu?

Úkolu se zhostili věru zodpovědně. Panovala skvělá atmosféra, všichni cítili, že se rodí nové obzory profesního růstu v oboru čaje. Konkurence byla veliká, nervozita také.

TMC1

TMC2

Na základě čeho jste tyto lidi vybíral? Jaká byla spolupráce?

Oslovovali jsme lidi, o nichž víme, že aktivně s čajem pracují, prezentují jej formou kurzů, cateringů, publikací, kde prokazují určitou a vyžadovanou úroveň profesionality. Oslovovali jsme skrze příspěvky na sociálních sítích, newsletterem, ale bylo jasné, že v tak krátké době nezvládneme oslovit všechny, které bychom rádi na soutěži viděli. Navíc se v soutěži hradí startovné, které bylo nastaveno tak, aby se přihlásili opravdu ti, kteří to myslí vážně.

Jaké jsou vaše pocity z letošního ročníku soutěže u nás a následně i v zahraničí?

Mám ze všeho velice dobré pocity, neboť vedlejším produktem toho všeho bylo přátelské setkání, soutěžící, kteří zrovna nebyli na pódiu, tvořili hloučky a sdíleli své čajové dovednosti a vzorky čajů mezi sebou. Byl vnímatelný rodící se prostor pro diskuzi, spolupráci, sdílení zkušeností, myšlenek a nápadů. S organizací pomáhali mladí Teatendeři – studenti gastronomických škol, které během studia téma čaje natolik nadchlo, že byli vděční za příležitost vidět umění čaje v rukou lidí, pro něž je to životní styl, obživa, seberealizace, potěšení. A k tomu všemu tam byly oni stařešinové – komisaři – porotci, kteří jen přihlíželi a spokojeně pokyvovali hlavami.

TMC3

TMC4

Jaké nové zkušenosti a poznatky vám organizování této akce přineslo?

Přineslo mi to spíše potvrzení dlouholetých snů a vizí. Čaj je ušlechtilý nápoj, práce s ním je bohatá. Hodně jsem si během organizování dělal vlastní introspekci vztahu s čajem. Každý, kdo se účastnil, byl pro mne velikou inspirací. Zároveň jsem cítil obrovský vděk, že na mou výzvu desítka lidí zareagovala kladně a pomohla 1. ročníku na svět.

Jak fungovala propagace celé soutěže – bohužel zde se veřejnosti nedostalo tolika přesných informací a některé hlasy litovali, že se soutěže nezúčastnili zástupci Spolku milců čaje, kteří se zasloužili o rozšíření čajové kultury v naší zemi.

Propagace byla náročná. Organizování 1. kola bylo velice finančně náročné, neboť vše se dělo poprvé. Překlady, tiskoviny, úpravy na webu, videa, fotky apod., takže na nějaký plošný marketing nebyl rozpočet. Oslovoval jsem každého, na kterého jsem měl nebo dostal doporučení. Reakce byly různé. Byl znát odpor vůči soutěžení, ostych ze sebeprezentace, nedostatek času, odvahy. Kdo se mi jen trochu zdál ve fázi váhání, tomu jsem osobně volal a vysvětloval, oč jde. Týden před soutěží nebyl nikdo přihlášen. Byly to nervy :), ale víra byla silnější. Věděl jsem, že to dopadne dobře. Kontaktoval jsem osobnosti ze spolku milců čaje, amany, tea mountains, klasek tea, orientalu a dalších. Myslím, že jsem nikoho neopomenul. Širší povědomí a účast si však slibuji od nadcházejících ročníků. Soutěž je nastavena se stejnými pravidly pro všechny. Přihlásit se může kdokoliv.

Přejděme však k věcem nadcházejícím. Jaké jsou plány pro nadcházející ročník soutěže?

Brzy budeme vědět destinaci nadcházejícího světového mistrovství. Jsem zvědav, kam se v příštím roce pojede. Společně s touto informací, bude zveřejněna čtvrtá soutěžní kategorie a tou bude: „TEA MIXOLOGY“. Tato nová kategorie je v rodině CBA velmi vítaná, neboť sekce Czech Teatenders má na svém kontě již 4 skvěle zorganizované profesionální barmanské soutěže s čajem. Do dalšího ročníku plánujeme nominovat vítěze ze všech 4 kategorií. Každé jednotlivé věnujeme samostatnou akci na vybraných významných veletrzích, festivalech, konferencích, abychom k tématu čaje přivedli širší okruh odborné i laické veřejnosti.

TMC6

Jaké jsou vaše cíle a tedy i cíl soutěže TMC v naší republice?

Mým osobním cílem i náplní mé práce v CBA je vytvořit ucelený vzdělávací systém oboru Teatender – specialista na čaj. Vize je prostá. Student 1. ročníku gastronomického oboru vybere mezi ostatními nabídkami možnost prohloubit si vědomosti v práci s čajem. My mu nabídneme po čas studia různé druhy kurzů, workshopů, výletů s čajem, o čaji a za čajem. Každoročně může v seriálu JTC – Junior Teatender Competition projevit a zdokonalit své praktické schopnosti v přípravě a prezentaci čaje a také navázat kontakty a nasbírat zkušenosti. Při dosažení 18 let může pokračovat v profesním růstu a díky TMC dosáhnout mezinárodní úrovně a kontaktů. Ozvěny toho všeho jsou v gastronomii nepřeslechnutelné. Zájem o specialisty na čaj vzrůstá a karty ještě nejsou zdaleka rozdány.

Na jaké úrovni je podle vás české čajovnictví a případně, co by do něj měla soutěž vnést nového?

Právě díky především rozsáhlé síti čajoven je úroveň čajové kultury vysoká, neboť je zde souvisle téměř 30 let a to už je jedna produktivní generace na světě. BRAVO. Osobně děkuji trojici Juřina, Šimsa, Rychvalský, že to takto rozjeli. Dnes to není už jen o prvorepublikovém stylu milců čaje. Přístupů a stylů je více, lidí, kteří pro tento obor dýchají, stále přibývá. Soutěž je jen osekaný formát čajového vyjádření, který je snadno čitelný a uchopitelný v klasické gastronomii. Širší gastronomie nikdy nebude konkurovat specializovaným provozům s čajem – čajovnám, ale naopak specialisté z čajoven mohou velmi inspirovat a podpořit širší gastronomii. Zvedáme stavidla. Vodu tlačit nemusíme, ta přeci teče sama.

Pozvánka k české kvalitfikaci na TMC 2016:

Video z průběhu české kvalifikace:

Kdo je Jiří Boháč
Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti – tzv. teatender, která postupně roste na úroveň sommeliérů, barmanů a baristů. Dává čajovému setkání nový náboj a přístupu k čaji temperament. Práci s čajem chápe jako umění. Opírá se o tradiční čajové kultury, avšak čaj prezentuje v moderním stylu; ukazuje, jak pestrá a kreativní tato odbornost je. Láskou k čaji zahořel před více než 17 lety. Přitahuje jej vše, co je s čajem spojené; rád poznává nové chutě a učí se neotřelým způsobům přípravy a prezentace čajů. Dosud platí za jediného certifikovaného lektora vzdělávání o čaji v ČR při České barmanské asociaci (dále jen CBA).

Jeho motto: „Každý nápoj má svého profesionála.“

Další důležité webové adresy informující o konání soutěže Tea Masters Cup

Použité fotografie (vyjma první): Facebook Lenky Cisárové – zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *