Světové finále Tea Masters Cup 2017!

Letošní série kvalifikačních kol do světové soutěže Tea Masters Cup již má své vítěze, kteří budou v Číně zastupovat Českou Republiku ve všech čtyřech soutěžních disciplínách. Své dovednosti předvedou v čajové degustaci, přípravě čaje, párování čaje s jídlem a v míchání čajových drinků. Světová soutěž se tento rok uskuteční v Číně v místě, kde se narodil čajový mistr Lu Yu. Níže v článku najdete informace k nadcházejícímu světovému klání a shrnutí české kvalifikace.

Výsledky české kvalifikace do Tea Masters Cup 2017

Série kvalifikačních kol byla ukončena na pražském Vyšehradě, kde se stala součástí čajového festivalu Čajomír fest. Proběhly zde disciplíny Tea Mixology a Tea Degustation, ve kterých se proti sobě postavilo celkem 20 soutěžících.

První zmíněné kolo vyhrála 17letá Kateřina Vymazalová ze SOŠ a SOU Polička se svým čajovým drinkem Oča no saru alias Čajový opičák. Čajovou složku jejího nápoje tvořila lahodná Sencha Asonaka Kirishima. Z dalších ingrediencí zvolila banánový džus, medovou vodu a citronový fresh, které v kombinaci s čajem dali vzniknout výtečnému a svěžímu nápoji.

Druhé kolo bylo založené na dovednosti poznávání čajů. Celkem bylo teatenderům představeno 10 světlých oolongů. Do ostré části kvalifikačního kola bylo vybráno 5 oolongů, které museli soutěžící určit v 5 minutách. 4 z 5 předložených vzorků správně pojmenoval Jakub Ryšavý, který se tak stal vítězem této kvalifikace.

Před těmito kvalifikačními koly proběhly také kvalifikace v disciplínách Tea Pairing a Tea Preparation. V kategorii Tea Pairing nás bude v Číně zastupovat Karel Veverka, který zvítězil s kombinací japonského čaje gyokuro s lososem gravlax.

Více o Tea Pairing v tomto odkazu!

A nakonec kategorii Tea Preparation bude v Číně zastupovat Libor Andla, který v průběhu kvalifikačního kola připravil černý gruzínský čaj vypěstovaný a ručně zpracovaný malým producentem žijícím v horách, panem Ramízem. Z čajů, které byly vybrány organizátory soutěže, připravil čaj Kukicha Karigane – čaj specifický nízkým obsahem kofeinu, což je dáno vysokým podílem řapíků.

Více o Tea Preparation v tomto odkazu!

Průběh finále soutěže Tea Masters Cup 2017 v Číně

Světové finále se uskuteční v Číně ve dnech 25. až 30. 9. v rámci 7. mezinárodního čajového fóra a Expa v Enshi (Hubei, Čína). Poprvé se tak tento šampionát čajových mistrů uskuteční v zemi, která je kolébkou čaje a čajové kultury a v místě, kde se narodil slavný čínský čajový mistr Lu Yu, který sepsal první monografii zabývající se čajem. Samotná soutěž bude probíhat od 25. do 28.9., poté do 30.9. se mohou účastníci soutěže i hosté účastnit čajové cesty v provincii Hubei, kde se blíže seznámí se zdejší čajovou kulturou, naváží nové kontakty a také si užijí místní úchvatnou přírodu. Jak vyplývá ze shrnutí české kvalifikace – za Českou republiku budou v Číně soutěžit Kateřina Vymazalová, Jakub Ryšavý, Karel Veverka a Libor Andla.

Níže už představujeme všechny 4 čajové disciplíny:

Tea Pairing

Kategorie Tea Pairing proběhne celkem ve dvou kolech. V prvním kole bude soutěžící párovat čaj či nápoj na bázi čaje s jídlem za použití ingrediencí připravených organizátory soutěže. V druhém kole pak soutěžící sestaví vlastní kombinaci čaje a jídla za použití jakýchkoliv surovin. Podmínkou je pouze použití čaje nebo nápoje na bázi čaje. Obě kombinace soutěžící připravuje v rámci jednoho časového úseku a oba pokrmy musí být připraveny v takovém množství, aby mohly být servírovány všem 6 porotcům (celkem 12 porcí).

Průběh soutěžního kola
 1. Prvních 20 minut spadá do přípravné fáze, během které se soutěžící připraví na samotnou ostrou prezentaci. V této části může být připraven čaj nebo nápoj na bázi čaje a také jídlo.
 2. V následujících 15 minutách soutěžící servíruje před porotce obě připravené kombinace včetně jejich představení a popisu.
 3. Posledních 5 minut je vyhrazeno pro úklid.
Hodnotící kritéria
 • Elegance a čistota – čistota a způsob prezentace, hodnocení vhodnosti a bezpečnosti použitých surovin.
 • Poutavost – myšlenka a vizuální přitažlivost výsledné kompozice.
 • Prezentace – znalost jednotlivých složek, přesnost předvídání chuti kompozice, pochopení potencionálního použití a variací kompozice, celkový umělecký a vizuální dojem.
 • Chuť (x2) – vývoj chuti nebo vznik nové chuti, přizpůsobení chuti předpovědi a očekávání, subjektivní hodnocení chuti.
 • Potenciál – reprodukovatelnost kompozice, rozvojový potenciál, komerční potenciál.

Tea Tasting

Kategorie Tea Tasting se skládá ze dvou kol: 1. rozpoznání jednotlivých ingrediencí v čaji a 2. poznávání pravých neochucených čajů. Každé kolo se skládá z kola přípravného a ostrého.

Ochucený čaj

V předběžném kole bude odděleně připraven jeden čaj a celkem 9 ingrediencí (byliny, koření atd.). Každý soutěžící se s ingrediencemi seznámí, přičemž si může sepsat poznámky k chuťovým a vonným vlastnostem všech představených složek. Na to vše má 10 minut.

V následujícím ostrém kole bude mít soutěžící 5 minut k rozpoznání všech složek čajového blendu – celkem půjde o tři ingredience. V případě shodných výsledků vyhrává ten rychlejší.

Neochucený čaj

V předběžném kole soutěžící ochutná celkem deset čajů. Ke každému čaji si může sepsat poznámky k jejich chuťovým a vonným vlastnostem.

V následujícím ostrém kole bude mít soutěžící 5 minut k správnému určení 5 vybraných čajů. V případě shodných výsledků vyhrává ten rychlejší.

Tea Preparation

Tato kategorie spočívá v přípravě a prezentování čaje. Celé soutěžní kolo se skládá ze 2 částí:

 1. příprava čajů vybraných organizátory soutěže (stejné pro všechny soutěžící),
 2. příprava vlastního čaje – jakýkoliv vlastní pravý neochucený čaj.

Oba zvolené čaje soutěžící připravuje v rámci jednoho časového úseku.

Průběh soutěže

Přípravná část soutěže má celkem 20 minut, v jejichž průběhu si soutěžící mohou připravit vodu a čajové nádobí. Samotný čaj se v této fázi připravovat nesmí! Druhá část kola o délce 15 minut je určená pro samotnou prezentaci zahrnující přípravu a servírování čaje každému porotci, včetně představení obou čajů. Připravit je potřeba celkem 6 porcí od každého čaje. Posledních 5 minut soutěžního kola je stanoveno pro úklid.

Hodnotící kritéria
 • Technika přípravy a servírování čaje – vhodnost zvolené techniky pro přípravu daného čaje, racionalita a sebejistota v průběhu vystupování, vizuální dojem (zvolené oblečení,  čajový servis) a celkový dojem z přípravy a servírování čaje.
 • Prezentace – důvody výběru vzorku, znalost čaje, popis procesu přípravy, přesnost předvídání chutě a vůně čaje a schopnost dobré prezentace v rámci celého vystoupení.
 • Aroma – čistota, výsledek vůně vzhledem k předpovědi soutěžícího a subjektivní hodnocení aroma.
 • Chuť – komplexnost, vyváženost, shoda chuti s předpovědí a subjektivní hodnocení chuti.
 • Aftertaste – viz chuť.

Tea Mixology

Kategorie Tea Mixology proběhne celkem ve dvou kolech. V prvním kole bude soutěžící připravovat mix za podmínek a složek stanovených organizačním výborem. V druhém kole pak soutěžící namíchá nápoj za použití jakýchkoliv surovin dle svého receptu. Každý drink musí obsahovat čaj nebo nápoj na bázi čaje.

Soutěžící bude nápoje připravovat zvlášť v rámci dvou časových úseků. Konečné míchání nápoje se provádí během ostrého kola. Oba nápoje musí být připraveny v dostatečném množství – od každého drinku 4 porce. Mohou být použity alkoholické nápoje a ochucené čaje.

V každém kole má soutěžící nejdříve 15 minut na přípravu, která zahrnuje přípravu čaje a jednotlivých složek nápoje. V následujících 10 minutách musí soutěžící provést konečné míchání nápoje, servírovat připravený nápoj a jeden z obou připravených mixů také představit. Posledních 5 minut je určeno pro úklid.

Hodnotící kritéria
 • Technika přípravy – racionalita a sebejistota během výkonu, čistota při přípravě drinků, vizuální a celkový dojem z průběhu celého výkonu.
 • Poutavost – konceptuální a vizuální poutavost drinků.
 • Prezentace – znalost jednotlivých komponent a přesnost při předvídání chuti nápoje, pochopení potencionálního použití a variací kompozice, celkový umělecký a vizuální dojem.
 • Organoleptické vlastnosti – zřetelnost jednotlivých složek v konečné chuti nápoje, shoda chuti s předpovědí a očekáváním, subjektivní hodnocení.
 • Synergie jednotlivých složek – chuť čaje v připraveném drinku, úroveň synergie mezi čajem a ostatními složkami.
 • Potenciál – reprodukovatelnost kompozice, rozvojový potenciál, komerční potenciál.