Zelený čaj jako naděje pro lidi s Downovým syndromem

Bai Sha Lu 2016_10Zatímco v dětství může být pro lidi s Downovým syndromem významným pomocníkem raný kognitivní trénink, který představuje vzhledem k plasticitě dětského mozku potenciál ke zlepšení poznávacích schopností, v dospělosti je situace poněkud horší, protože se podobně účinná alternativa nenabízí. My bychom vám rádi v této souvislosti představili unikátní poznatky, které přináší nedávno uskutečněný výzkum zjišťující efekt zeleného čaje na mentální fungování lidí trpících Downovým syndromem. Jeho výsledky totiž naznačují, že by látky v zeleném čaji mohly mít u této skupiny lidí pozitivní vliv na poznávací schopnosti. Je to vůbec poprvé, co léčba tohoto syndromu prokázala účinnost ve smyslu zlepšení poznávacích procesů, uvádí autorka studie Mara Diersen.

Nejprve si povíme pár slov o samotném onemocnění. Downův syndrom představuje nejběžnější geneticky podmíněnou formu poruchy intelektu a je také známý jako trisomie 21. chromosomu, což vystihuje jeho biologickou podstatu. Jedná se respektive o přítomnost kopie 21. chromosomu, takže genetickou výbavu nemocného tvoří 47 chromozomů namísto 46.  Přítomnost Downova syndromu je patrná na fyzickém vzhledu a doprovázená řadou typických symptomů, které zahrnují mimo jiné právě narušení poznávacích funkcí a schopnosti učení. Dřívější experimenty na zvířatech prokázaly, že inhibice (utlumení) jednoho z genů 21. chromozómu nazývaného DYRK1A zlepšuje fungování mozku nemocných.

Down_Syndrom(Vanellus Foto)

Foto: Vanellus Foto

Nyní vás uvedeme do samotné studie, která trvala rok a zúčastnilo se jí 84 mladých dospělých s Downovým syndromem rozdělených do dvou skupin. Obě skupiny absolvovaly týdenní online kognitivní trénink, přičemž jedné z nich byl v jeho průběhu podáván bezkofeinový extrakt ze zeleného čaje s obsahem EGCG a druhé placebo. Pod zkratkou EGCG se skrývá chemická látka zvaná epigallocatechin gallate, která je významným zástupcem katechinů obsažených zejména v čajovníku.

Účastníkům výzkumu byla předložena sada kognitivních testů v intervalech po třech, šesti a dvanácti měsících. Výsledky testů prokázaly buď žádné nebo minimální změny a meziskupinové rozdíly výkonu ve většině kategorií. V případě některých testů, konkrétně těch zjišťujících vizuální paměť (zapamatování a rozpoznávání obrazových předloh), slovní vybavování (s využitím inhibiční kontroly) či adaptivní chování (projevující se ve zvládání každodenních úkolů), však skórovala významně lépe skupina “konzumentů zeleného čaje”. U některých příslušníků této skupiny byly ze snímků pořízených zobrazovací metodou fMRI (funkční magnetická rezonance) patrné četnější nervové spojení, které umožňují efektivnější kognitivní fungování. To by mohlo údajně souviset se zmiňovaným útlumem exprese genu DYRK1A v důsledku působení EGCG. Zlepšení bylo dále patrné v oblastech mozku podílejících se na zpracování jazyka.

Lepší výsledky v paměťových i behaviorálních úlohách tedy reflektují určitou míru zlepšení poznávacích schopností u skupiny, které byl podáván výtažek zeleného čaje. Tento potenciál účinků zeleného čaje však nelze chápat jako plnohodnotnou léčbu Downova syndromu, ale spíše příležitost umožňující zlepšení kvality života nemocných. Experti v této souvislosti také doporučují vyvarovat se sebe-medikaci čajovými extrakty, která by mohla mít vliv na činnost srdce.

Není však stále jasné, zda je zlepšení poznávacích procesů dostatečné v té míře, aby se znatelně podepsalo na každodenním fungování lidí s Downovým syndromem a kvalitě jejich života. Je také otázka, jestli se příznivé účinky zeleného čaje projevují v případě Downova syndromu specificky, nebo se jedná o důsledek obecně prospěšného vlivu na mentální procesy.

pilule3(tastea.cz)

Zdroj: tastea.cz

Proto je závěrem vhodné poznamenat, že by tato studie měla být chápána jako iniciativa představující počátek dalšího bádání v této oblasti a vést k realizaci výzkumů uskutečněných na větším výzkumném vzorku a v delším časovém horizontu. Tomu nahrává zájem výzkumníků o kognitivní účinky zeleného čaje a možnosti příznivého působení na neurologické a psychiatrické poruchy umožňující mírnění jejich symptomů.

Zdroje: thelancet.com, telegraph.co.uk, ncbi.nlm.nih.gov, edition.cnn.com, medicalnewstoday.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.